Godišnji Izvadak o stanju udjela za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016. god.

12.01.2017

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima započelo je sa slanjem godišnjeg Izvatka o stanju udjela za razdoblje 01.01.2016.- 31.12.2016. god. prema svim klijentima; fizičkim i pravnim osobama.

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima započelo je sa slanjem godišnjeg Izvatka o stanju udjela za razdoblje 01.01.2016.- 31.12.2016. god. prema svim klijentima; fizičkim i pravnim osobama.

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima započelo je sa slanjem godišnjeg Izvadka o stanju udjela za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.god. prema svim klijentima; fizičkim i pravnim osobama. Isti će biti dostavljeni putem maila i poštom na adresu dostupnu Raiffeisen Investu.
Podsjećamo; za sve fizičke osobe koje ostvare dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka 1. siječnja 2016. god. stupile su na snagu odredbe Zakona o porezu na dohodak koje predviđaju oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka. 
Stoga će uz redovno godišnje izvješće klijentima  biti dostavljen i podatak o ukupnim kapitalnim dobicima/gubicima za 2016. god. Kako bismo našim klijentima prijavu i uplatu poreza učinili što jednostavnijim, klijentima koji su ostvarili neto kapitalni dobitak Raiffeisen Invest će uz godišnji Izvadak o stanju udjela dostaviti i JOPPD obrazac popunjen sa podacima koji se odnose na neto kapitalni dobitak ostvaren isključivo od ulaganja u Raiffeisen investicijske fondove  s uputom za postupanje.
S obzirom da je ova vrsta poreza za većinu fizičkih osoba novost, Društvo je pripremilo Brošuru s uputom za postupanje. Samu obvezu plaćanja poreza i dalje snosi klijent kao porezni obveznik te bi se svaki klijent trebao i samostalno maksimalno moguće informirati o ovoj vrsti poreza.
Brošura pod nazivom "Brošura - porez na kapitalne dobitke od ulaganja u investicijske fondove" objavljena je na web stranici Društva dijelu "O nama/ Dokumenti/ Ostala dokumentacija i objave" .

Ujedno molimo sve klijente fizičke osobe koji nisu zaprimili godišnji Izvadak za 2016. god. da se jave u njima najbližu poslovnicu Raiffeisen Banke radi ažuriranja dostavne adrese i ponovnog slanja godišnjeg Izvatka o stanju udjela za 2016. god.