Imovina Raiffeisen Balanceda premašila 2 milijarde kuna

27.02.2007

Raiffeisen Balanced otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, premašio je dvije milijarde kuna vrijednosti neto imovine fonda (na dan 23. veljače 2007. imovina Fonda iznosila je 2.064,179.045 kuna).

 

Raiffeisen Balanced otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, premašio je dvije milijarde kuna vrijednosti neto imovine fonda (na dan 23. veljače 2007. imovina Fonda iznosila je 2.064,179.045 kuna).

Raiffeisen Balanced otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, premašio je dvije milijarde kuna vrijednosti neto imovine fonda (na dan 23. veljače 2007. imovina Fonda iznosila je 2.064,179.045 kuna). 

Riječ je o najvećem otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom u Hrvatskoj koji je na kraju siječnja zauzimao 29,03 posto ukupnog tržišta u svojoj kategoriji. 

Imovina ovog mješovitog fonda pod upravljanjem Raiffeisen Investa, u posljednjih godinu dana porasla je za više od 100 posto. Fond je osnovan 29. kolovoza 2002. godine, a prosječan godišnji prinos od osnivanja do 23. veljače 2007. iznosio je 21,93 posto. 

Fond ostvaruje veliko zanimanje ulagača pa u njega, osim građana, ulažu i pravne osobe, osiguravajuća društva i drugi. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine fonda pretežno u dionice i obveznice hrvatskih i inozemnih izdavatelja. Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama koji ulažu dugoročno, važna im je svakodobna unovčivost uloga, a u cilju ostvarivanja visokog prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja. 

Raiffeisen Invest društvo je za upravljanje investicijskim fondovima koje, osim Raiffeisen Balancedom, upravlja s još četiri otvorena investicijska fonda s javnom ponudom. To su:  novčani fond Raiffeisen Cash, obveznički fond Raiffeisen Bonds te dionički fondovi Raiffeisen Active i Raiffeisen Central Europe.