Imovina Raiffeisen Central Europe premašila 2 milijarde kuna

04.06.2007

Raiffeisen Central Europe otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa premašio je dvije milijarde kuna vrijednosti neto imovine fonda.

 

Raiffeisen Central Europe otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa premašio je dvije milijarde kuna vrijednosti neto imovine fonda.

Raiffeisen Central Europe otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa premašio je dvije milijarde kuna vrijednosti neto imovine fonda. 

Dionički fond Raiffeisen CE osnovan je u travnju 2005. godine, a samo u prvih pet mjeseci ove godine imovina pod upravljanjem gotovo se udvostručila te je na dan 31. svibnja iznosila 2.035,725.870 kuna. 

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dionice hrvatskih i ostalih srednjeeuropskih izdavatelja. Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, važna im je svakodobna unovčivost uloga, a u cilju ostvarivanja visokog prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja. 

Raiffeisen Invest društvo je za upravljanje investicijskim fondovima koje upravlja s ukupno pet otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom. To su: novčani fond Raiffeisen Cash, obveznički fond Raiffeisen Bonds, mješoviti Raiffeisen Balanced te dionički fondovi Raiffeisen Active i Raiffeisen Central Europe. 

Na kraju svibnja Društvo je upravljalo s neto imovinom u ukupnom iznosu od 4,83 milijardi kuna.