Marko Hunjak - gost predavač na Pravnom fakultetu

26.11.2019

Povodom obilježavanja Svjetskog dana investicijskih fondova, Hunjak je gostovao kao predavač na Pravnom fakultetu u Zagrebu

 

Marko Hunjak, direktor direkcije za Upravljanje imovinom Raiffeisen Investa, i ove je godine sudjelovao  u edukativnom programu s ciljem podizanja financijske pismenosti mladih. Povodom obilježavanja svjetskog dana investicijskih fondova, Hunjak je 22. studenog 2019. godine gostovao kao predavač  studentima Studijskog centra socijalnog rada  na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Ispred Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK, Marko Hunjak sudjelovao je na predavanju pred osamdesetak studenata, te prisutnima predstavio osnove funkcioniranja investicijskih fondova, povijest razvoja fondovske industrije u svijetu i u Hrvatskoj, te aktualnu situaciju na domaćem fondovskom tržištu. Prilikom izlaganja dotaknuo se karakteristika osnovnih klasa investicijskih fondova, posebno pojasnio odnos rizika i prinosa te iznio karakteristike financijskih tržišta i instrumenata u koje fondovi ulažu. Kao i svaka uspješna prezentacija, i ova je završila sa brojnim pitanjima studenata.

"Drago mi je da mogu sudjelovati na ovakvim zbivanjima, gdje mladima možemo pomoći u kreiranju temelja financijske pismenosti", izjavio je Hunjak. "Financijska pismenost je nešto što se događa i u budućnosti će neminovno zauzimati bitnu ulogu ne samo u financijskim edukacijama, već općenito u cijeloj kulturi življenja i planiranja budućnosti. Ono što kao dugogodišnji predavač na ovakvim i sličnim predavanjima mogu reći je da je vidljiv napredak u podizanju razine svijesti mladih o potrebi ulaganja u vlastitu budućnost gdje su već i kao studenti svjesni da njihova budućnost  u velikoj mjeri ovisi o njima samima. Dodatno, sa aspekta domaće fondovske industrije potrebno je nastaviti skidati teret koji datira od velike financijske krize prije desetak godina i čiji je utjecaj još uvijek vidljiv u određenoj dozi otpora domaćih ulagatelja prema ulaganju u investicijske fondove,a koji u pravilu u duljem vremenskom periodu postižu atraktivnije povrate i mogu poslužiti kao jedan o vidova ulaganja dijela financijske imovine za budućnost."

Povodom obilježavanja Svjetskog dana investicijskih fondova, Hrvatska gospodarska komora (HGK) i Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK, već petu godinu zaredom organiziraju različita edukativno-informativna događanja, u cilju informiranja i edukacije studenata, građana i gospodarstvenika o mogućnostima ulaganja kroz investicijske fondove. Navedena manifestacija dio je Akcijskog plana unaprjeđenja financijske pismenosti temeljem Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN 11/15), koji je donijela Vlada Republike Hrvatske u siječnju 2015. godine.