Nebitna promjena Prospekta Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročnog obvezničkog fonda

15.05.2019

Raiffeisen Invest usvojilo je nebitnu promjenu Prospekta Raiffeisen Flexi Kuna fonda, kojom se mijenja trenutna naknada za upravljanje na 0,5% godišnje.

 

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima s danom 15.05.2019. usvojilo je nebitnu promjenu Prospekta Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročnog obvezničkog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom. Nebitna izmjena Prospekta odnosi se na iznos trenutne naknade za upravljanje koja od 15.05.2019 iznosi 0,5% godišnje.

Podatak o naknadi za upravljanje ažurira se u slijedećim poglavljima Prospekta:

-„Glavne karakteristike Fonda“ odnosno „Glavne karakteristike Fonda u odnosu na karakteristike prije bitnih promjena Prospekta“

-„Naknada za upravljanje“

Sukladno Prospektu Fonda, naknada za upravljanje i dalje iznosi najviše 1,0% godišnje i isplaćuje se jednom mjesečno. Ista je s početkom rada Fonda, 03.05.2017. snižena prvotno na 0,60% godišnje, te  15.02.2019. dodatno na 0,25% godišnje. Sukladno tržišnim prilikama Uprava je donijela odluku o novom iznosu naknade za upravljanje od 0,5% godišnje te se ujedno mijenja i Prospekt u dijelu koji se odnosu na istu.