Nebitne promjene Prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem Društva

11.05.2022

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata i neobaveznog sadržaja Pravila fondova Raiffeisen USD 2026 Bond i Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond.

 

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen USD 2026 Bond i Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond.

U Prospektima fondova mijenja se rok za zaprimanje uplate i zahtjeva za izdavanje, otkup i zamjenu udjela s 24:00 sati na 14:00 sati.

U ostalim dijelovima Prospekti su ostali nepromijenjeni.

 

Izmijenjeni Prospekti stupaju na snagu dana 11. svibnja 2022.