Nebitne promjene Prospekata i neobaveznog sadržaja Pravila Raiffeisen investicijskih fondova

31.03.2022

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata i neobaveznog sadržaja Pravila svih fondova pod upravljanjem.

 

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic,  Raiffeisen Harmonic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen Wealth i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative, Raiffeisen Sustainable Mix i Raiffeisen Sustainable Equities, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Sustainable Solid kako slijedi:

U poglavlju „Nadzorni odbor“ mijenja se član Nadzornog odbora i pozicija članova na slijedeći način:

Nadzorni odbor Društva čine: Christa Geyer, predsjednica Nadzornog odbora,  Višnja Božinović, zamjenica predsjednice Nadzornog odbora i Damir Grbavac, član
Briše se životopis dosadašnje članice Nadzornog odbora Darje Geber i dodaje životopis novog člana: „Damir Grbavac, član Nadzornog odbora diplomirao je 1978. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Raiffeisen grupaciji zaposlen je od 1997 do 2021 godine kada odlazi u mirovinu. Za vrijeme svog radnog staža Damir Grbavac je obnašao više rukovoditeljskih funkcija; Izvršni direktor Sektora investicijskog bankarstva Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA), Predsjednik Uprave Raiffeisen Vrijednosnice d.o.o., savjetnik Uprave RBA za investicijsko bankarstvo, a od 2004 godine do odlaska u mirovinu, Damir Grbavac obnaša dužnost Predsjednika Uprave Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, odnosno od 2014. Društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.“

U poglavlju „Popis delegiranih poslova“ popis poslova se mijenja na slijedeći način

Iz poslova koje je Društvo delegiralo na RBA se briše: „upravljanja odnosom s klijentima i alternativnim kanalima,“
U poslove koje je Društvo izdvojilo na RBA se dodaje: „upravljanje digitalnim proizvodima,“
Dodaje se slijedeći tekst: „Raiffeisen Informatik GmBH je dio informatičkih usluga dalje eksternaliziralo na slijedeće dobavljače: PING Identity Corporation i Bat-groupware GmbH.“

 

Članak 2.

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Sustainable Equities, Raiffeisen Sustainable Mix, Raiffeisen Sustainable Solid,:

U poglavlju „Početna vrijednost udjela i uplate u Fond“ mijenja se minimalna uplata u Fond prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan sa 50,00 HRK na 100,00 HRK.
 

Članak 3.

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Sustainable Solid,:

Ažuriraju se fondovi pod upravljanjem;
U poglavlju „Popis delegiranih poslova“ dodaju se slijedeći dobavljači izdvojenih poslova:

Informatičke usluge; HRPRO
Izvještaji vezano uz upravljanje rizicima: R-KAG;

 

 

U ostalim dijelovima Prospekti iz ove Odluke ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjeni Prospekti i Pravila iz ove Odluke stupaju na snagu danom objave na web stranici, 01. travanj 2022.