Nebitne promjene Prospekata i promjene obveznog sadržaja Pravila UCITS fondova pod upravljanjem Raiffeisen Invest d.o.o.

16.08.2023

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata i obveznog sadržaja Pravila svih fondova pod upravljanjem.

 

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic,  Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen EUR 2025 Bond, Raiffeisen EUR 2025 Bond II, Raiffeisen Wealth i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Harmonic napajajući, Raiffeisen Sustainable Solid, Raiffeisen Sustainable Mix i Raiffeisen Sustainable Equities kako slijedi:

      U poglavlju „Uprava“ mijenja se član Uprave Društva; briše se kratki životopis dosadašnje članice Uprave Društva Ane Jaklin, a dodaje kratki životopis novog člana Uprave Davora Klasnića, tako da se tekst: „Ana Jaklin diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Makroekonomija. Karijeru je započela 2006. godine u RBA. Do 2018. godine radila je na poslovima skrbništva nad financijskim instrumentima i poslovima administracije fondova kao voditelj Odjela. U svibnju 2018. godine prelazi u Raiffeisen Invest d.o.o. gdje karijeru nastavlja kao voditelj Ureda za sukladnost. U Upravi Raiffeisen Investa d.o.o. je od prosinca 2021. godine. Ana Jaklin položila je ispit za investicijskoga savjetnika.”  zamjenjuje sljedećim tekstom: “Davor Klasnić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2005. godine, smjer financije, nakon čega je nastavio s obrazovanjem i stekao naziv Sveučilišni specijalist Financijske analize na poslijediplomskom studiju istog fakulteta. Karijeru je započeo 2005. godine u Sektoru investicijskog bankarstva u PBZ d.d. u Direkciji brokerskih poslova. Nakon toga prelazi u Ilirika vrijednosne papire d.o.o. gdje radi kao broker i portfolio menadžer. Od 2008. godine zaposlen je u PBZ Invest d.o.o., sada Eurizon Asset Management Croatia d.o.o., kao glavni portfolio menadžer zadužen za upravljanje portfeljima klijenata te fondova. Tijekom 2018. godine postaje glavni menadžer za procjenu rizika u istom društvu. U Raiffeisen Invest d.o.o. prelazi 2019. godine na poziciju portfolio menadžera, a 2022. godine imenovan je direktorom Direkcije upravljanja imovinom. Član uprave Raiffeisen Invest d.o.o. postaje u kolovozu 2023. godine. Ima položene ispite za brokera, investicijskog savjetnika te ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima. Nakon završenog CMT programa stekao je pravo na korištenje međunarodne titule CMT (Chartered Market Technician).” 

 

     U životopisu predsjednice Uprave Vesne Tomljenović Čičak dodana je rečenica o završetku CFA programa i stečenom pravu korištenja titule CFA (Chartered Financial Analyst) : „Završila je CFA program i stekla pravo na korištenje međunarodne titule CFA (Chartered Financial Analyst).” 

 

     Ažurirani su popisi fondova pod upravljanjem Društva. 

 

     Obvezni sadržaj pravila svih fondova pod upravljanjem Društva promijenjen je u dijelu organizacijske strukture društva za upravljanje s linijama odgovornosti u skladu s Odlukom Uprave o podjeli nadležnosti članova Uprave koja stupa na snagu 15. kolovoza 2023. godine. 

 

U ostalim dijelovima Prospekti i Pravila ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjeni Prospekti i Pravila stupaju na snagu 15. kolovoza 2023.