Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

12.10.2016

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

Izmjenjeni su Prospekti otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Cash, Raiffeisen euroCash, Raiffeisen Bonds, Raiffeisen Classic, Raiffeisen zaštićena glavnica, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I i FWR Multi-Asset Strategy II kako slijedi:

1. Na naslovnoj strani mijenja se datum objave Prospekta u 11. listopada 2016.
2. Mijenja se naziv Društva u skladu s izmjenom Izjave o osnivanju i izmjene u Sudskom registru u cijelom tekstu.
3. Mijenjaju se podaci o članovima Uprave Društva.
4. Mijenjaju se podaci o članovima Nadzornog odbora Društva.
5. Mijenjaju se podaci o revizoru fonda.
6. Mijenja se adresa sjedišta Raiffeisenbank Austria d.d. u cijelom tekstu.
7. Mijenja se podatak o pod-depozitaru na kojeg je depozitar delegirao poslove pohrane u Republici Sloveniji.
8. U dijelu Početna vrijednost udjela i uplate u fond mijenja se rečenica "U slučaju da se trenutno važeći propisi promijene ili za to dobije odobrenje nadležnih institucija, Društvo može donijeti odluku da uplate i isplate budu i u nekoj drugoj valuti.", na način da se briše dio "U slučaju da se trenutno važeći propisi promijene ili za to dobije odobrenje nadležnih institucija,“.