Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

15.02.2019

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

 

Usvajaju se nebitne izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities.

 

Nebitne izmjene prospekata usvajaju se u cilju jasnijeg definiranja i pojednostavljenog pojašnjenja slijedećih dijelova prospekta, bez suštinskih promjena:

- povijesnog prinosa,

- glavnih karakteristika fonda (u vidu tabličnog prikaza)

- naknada i troškova koje Društvo može ili će naplatiti ulagatelju ili fondu,

- prava koja ulagatelj ima temeljem posjedovanja udjela fonda,

- načina i uvjeta upisa u Registar,

- postupka i uvjeta izdavanja i otkupa udjela i zamjene udjela,

- likvidacije i statusnih promjena.

Nebitna promjena prospekata je provedena i u dijelu „Nadzorni odbor“ gdje se podatak o predsjedniku Nadzornog odbora, Ivanu Žižiću te njegov životopis briše, a umjesto, dodaje podatak o novoj predsjednici Nadzornog odbora, Višnji Božinović te se dodaje njezin životopis.

Na prvu stranicu prospekata dodaje se i pregled povijesnih bitnih promjena prospekata