Nebitne promjene prospekata svih fondova pod upravljanjem Raiffeisen Invest d.o.o.

30.11.2023

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene prospekata svih fondova pod upravljanjem.

 

Usvajaju se nebitne izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic,  Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen EUR 2025 Bond, Raiffeisen EUR 2025 Bond II, Raiffeisen Wealth i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Harmonic napajajući, Raiffeisen Sustainable Solid, Raiffeisen Sustainable Mix i Raiffeisen Sustainable Equities kako slijedi:

- Naknada za upravljanje

Promijenjena je visina naknade za upravljanje fondovima Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen EUR 2025 Bond i Raiffeisen EUR 2025 Bond II, na način:

Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, umjesto dosadašnje naknade u iznosu od 0,50% godišnje, obračunavati naknadu za upravljanje u iznosu od 0,70% godišnje.
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, umjesto dosadašnje naknade u iznosu od 0,75%, obračunavati naknadu za upravljanje u iznosu od 0,90% godišnje.
Raiffeisen EUR 2025 Bond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, umjesto dosadašnje naknade u iznosu od 0,65%, obračunavati naknadu za upravljanje u iznosu od 0,70% godišnje.
Raiffeisen EUR 2025 Bond II, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, umjesto dosadašnje naknade u iznosu od 0,65%, obračunavati naknadu za upravljanje u iznosu od 0,70% godišnje.

 

- Naknada depozitnoj banci

Promijenjena je visina naknade depozitaru za napajajuće otvorene investicijske fondove s javnom ponudom: Raiffeisen Flexi Sustainable Bond, Raiffeisen Sustainable Mix, Raiffeisen Sustainable Equities, Raiffeisen Harmonic i Raiffeisen Sustainable Solid, na način:

 

Raiffeisen Flexi Sustainable Bond, napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, umjesto dosadašnje naknade u iznosu od 0,09% godišnje, obračunavati naknadu depozitaru  u iznosu od 0,07% godišnje.
Raiffeisen Sustainable Mix, napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, umjesto dosadašnje naknade u iznosu od 0,15%, obračunavati naknadu depozitaru u iznosu od 0,07% godišnje.
Raiffeisen Sustainable Equities, napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, umjesto dosadašnje naknade u iznosu od 0,15%, obračunavati naknadu depozitaru u iznosu od 0,07% godišnje.
Raiffeisen Harmonic, napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, umjesto dosadašnje naknade u iznosu od 0,12%, obračunavati naknadu depozitaru u iznosu od 0,07% godišnje.
Raiffeisen Sustainable Solid, napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, umjesto dosadašnje naknade u iznosu od 0,12%, obračunavati naknadu depozitaru u iznosu od 0,07% godišnje.

 

- Temeljni kapital

U prospektima svih fondova pod upravljanjem Društva izmijenjen je iznos temeljnog kapitala Društva na način da isti sada iznosi: 1.560.780,00 EUR-a.

 

- Ograničenje distribucije

U prospektima svih fondova pod upravljanjem Društva dodano je poglavlje : „Ograničenje distribucije koje glasi:

“Udjeli u Fondu nisu namijenjeni distribuciji ulagateljima iz Sjedinjenih Američkih Država (nadalje: SAD ulagateljima), tj. državljanima SAD-a, stalnim rezidentima SAD-a, partnerstvima i korporacijama osnovanima po pravu SAD-a.

Fond može sadržavati pojedinačne vrijednosne papire koje, u skladu s Izvršnom naredbom 13959, ne smiju držati SAD ulagatelji. U skladu s navedenim, kupnja udjela u Fondu od strane SAD ulagatelja također je zabranjena i prema Izvršnoj naredbi 13959.”

 

U ostalim dijelovima Prospekti i Pravila ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjeni Prospekti i Pravila stupaju na snagu 01. prosinca 2023.