Nebitne promjene Prospekta fonda Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički

20.03.2023

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekta Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, s datumom stupanja na snagu 20.03.2023.

Detalje o promjenama možete pronaći u nastavku:

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekta Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički UCITS fond kako slijedi:

 

- U poglavlju „Naknada za upravljanje“ mijenja se iznos trenutne naknade za upravljanje na 0,50% godišnje.

 

U ostalim dijelovima Prospekt ostaje nepromijenjen.

Izmijenjeni Prospekt stupa na snagu na dan 20. ožujka 2023.

 

.