Nebitne promjene Prospekta i Ključnih informacija za ulagatelje_Raiffeisen Flexi Kuna

01.12.2022

Usvojene nebitne promjene Prospekta i Ključnih informacija za ulagatelje_Raiffeisen Flexi Kuna

 

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekta i Ključnih informacija za ulagatelje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Kuna

Usvajaju se nebitne izmjene prospekta fonda Raiffeisen Flexi Kuna kako slijedi:

Mijenja se ime fonda u „Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom“.
Mijenja se valuta denominacije fonda iz HRK u EUR.
Briše se svaki spomen na valutu HRK / kuna.
Mijenja se poglavlje „Početna vrijednost udjela i uplate u fond“ i sada glasi: „Početna vrijednost jednog udjela na dan osnivanja Fonda iznosila je 100,0000 HRK, odnosno 13,2723 EUR.

U poglavlju postupci i uvjeti izdavanja i otkupa udjela / Rok za uplatu i predaju zahtjeva izmijenjen je krajnji rok za uplatu i krajnji rok za predaju zahtjeva s 24:00:00 na 14:00:00 sati.

Sve novčane uplate u Fond i isplate iz Fonda su u EUR. Društvo može donijeti odluku da uplate i isplate budu i u nekoj drugoj valuti. Društvo će takvu odluku prethodno dostaviti Hanfi.

Minimalna uplata ulagatelja u Fond je 65,00 EUR Minimalna uplata u Fond prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan je 15,00 EUR od 01.01.2023. Za investicijske planove ugovorene prije promjene minimalnog iznosa uplate, iznos minimalne uplate jednak je onom propisanom tada važećim Prospektom. „

U poglavlju „Likvidacija Fonda“ nakon iznosa „5.000.000,00 HRK“ dodaje se: „odnosno 663.614,04 EUR“.
U poglavlju „Društvo za upravljanje“ nakon riječi „vlasnik“ dodaje se riječ: „/ član“. Nakon riječi „(„R-KAG“)“ dodaju se riječi: „sa 100% udjela u temeljnom kapitalu Društva“. Iznos „8.000.000,00 HRK mijenja se sa iznosom: „1.061.782,47 EUR“.
Ažurira se popis fondova pod upravljanjem Društva.
U poglavlju „Depozitar“ riječ „RBA“ mijenja se s riječima: „Raiffeisenbank Austria d.d., dioničko društvo“. Rečenica „Temeljni kapital u iznosu od  3.621.432.000,00 HRK uplaćen je u cijelosti i podijeljen na ukupno 3.621.432 redovne dionice na ime, svaka u nominalnom iznosu od 1.000 HRK.“ se briše.

 

Usvajaju se nebitne izmjene Ključnih informacija za ulagatelje fonda Raiffeisen Flexi Kuna kako slijedi:

Mijenja se ime fonda u „Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom“.
Briše se svaki spomen na valutu HRK / kuna.
Mijenja se valuta denominacije fonda iz HRK u EUR.
Mijenja se valuta uplate i isplate u i iz fonda.
Minimalna uplata ulagatelja u Fond je 65,00 EUR Minimalna uplata u Fond prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan je 15,00 EUR od 01.01.2023. Za investicijske planove ugovorene prije promjene minimalnog iznosa uplate, iznos minimalne uplate jednak je onom propisanom tada važećim Prospektom.
Prinosi su izračunati u HRK do 31.12.2022, odnosno u EUR nakon 01.01.2023.

U ostalim dijelovima Prospekt i Ključne informacije za ulagatelje su ostali nepromijenjeni.

Izmijenjeni Prospekt i  Ključne informacije za ulagatelje stupaju na snagu na dan 01. siječanj 2023.

Društvo je donijelo odluku o ukidanju naplate izlazne naknade za Fond u periodu 01.12.2022 do 31.12.2022. godine do 24:00h.