Nebitne promjene Prospekta Raiffeisen investicijskih fondova

14.02.2020

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene svih fondova pod upravljanjem.

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima s danom 14.02.2020. usvojilo je nebitne izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic,  Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen USD 2021 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities.

 

Nebitne izmjene prospekata usvajaju se u cilju uskladbe s:

1. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN, br. 126/2019)

2. odredbama članka 7.(1)(d) Uredbe Komisije (EU) br. 583/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ključnim informacijama za ulagatelje i uvjetima koje je potrebno ispuniti prilikom dostavljanja ključnih informacija ulagateljima ili prospekta na trajnom mediju koji nije papir ili putem internetske stranice, koje su detaljnije razjašnjene dokumentom Q&A – Application of the UCITS directive

i u cilju ažuriranja:

3. investicijskih fondova pod upravljanjem Društva 

4. delegiranih poslova

5. povijesnog prinosa fondova

6. alata za upravljanje likvidnošću

 

U ostalim dijelovima prospekti iz ove Odluke ostaju nepromijenjeni.