Nebitne promjene Prospekta Raiffeisen investicijskih fondova

15.02.2021

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene svih fondova pod upravljanjem.

 

Usvajaju se nebitne izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic,  Raiffeisen Harmonic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen USD 2021 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative, Raiffeisen Sustainable Mix i Raiffeisen Global Equities u cilju ažuranja prospekata kako slijedi:

1. u tablici „Glavne karakteristike Fonda“ na početku prospekta pojedinog fonda navodi se upravljačka naknada na način: Max i trenutna (osim kod kratkoročnih obvezničkih fondova Raiffeisen Flexi EUR, Raiffeisen Flexi Kuna i Raiffeisen Flexi USD te kod Raiffeisen Sustainable Mix fonda koji već imaju navedenu maksimalnu i trenutnu upravljačku naknadu u tablici).

2. Ažuriraju su povijesni prinosi fondova (osim kod fonda Raiffeisen Sustainable Mix, s obzirom na datum osnivanja fonda 07.listopada 2020.godine)

3. Ažurira se revizor fondova: umjesto KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Ivana Lučića 2a, Zagreb revizor fondova je Deloitte d.o.o, Radnička cesta 80, Zagreb.

4. Ažurira se popis fondova pod upravljanjem u dijelu „Fondovi pod upravljanjem Društva“: Iz popisa fondova se briše fond Raiffeisen Dynamic uslijed pripajanja fondu Raiffeisen Sustainable Mix s danom 22.12.2020. te se dodaje napajajući fond Raiffeisen Sustainable Mix (osim kod fonda Raiffeisen Flexi USD u kojem je fond Raiffeisen Sustainable Mix već naveden prilikom zadnje nebitne promjene prospekta)

5. u prospektima fondova FWR Multi-Asset Strategy I i Raiffeisen Harmonic mijenja se vrsta fonda sukladno definicijama iz Kodeksa poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima iz „posebni“ u „ostali“.

6. u prospektima fondova Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen USD 2021 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond i Raiffeisen Sustainable Mix briše se odjeljak „Početna ponuda udjela“ s obzirom da su fondovi započeli s radom te je početna ponuda udjela završena.

7. u prospektima napajajućih fondova Raiffeisen Fund Conservative, Raiffeisen Sustainable Mix i Raiffeisen Global Equities dodaje se tekst na početku pojedinog prospekta koji glasi:

„Prospekt napajajućeg fonda Raiffeisen Sustainable Mix (prestanak navoda: ili Fund Conservative ili Global Equities, ovisno o kojem se fondu radi) temelji se na prospektu Glavnog fonda  s obzirom da u njega ulaže većinu svoje imovine, ali nije u cijelosti prepisan odnosno ne zamjenjuje prospekt Glavnog fonda. Za potpuno poznavanje ulaganja u napajajući fond Raiffeisen Sustainable Mix (prestanak navoda: ili Fund Conservative ili Global Equities, ovisno o kojem se fondu radi)  ulagatelji se upućuju na upoznavanje sa prospektom Glavnog fonda u kojem su detaljno raspisani strategija ulaganja, naknade, troškovi, rizici Glavnog fonda te ostale informacije.“

U ostalim dijelovima prospekti iz ove Odluke ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjeni prospekti stupaju na snagu 15.02.2021.