Nebitne promjene Prospekta Raiffeisen investicijskih fondova

10.03.2021

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene prospekta svih fondova pod upravljanjem.

 

 

Usvajaju se nebitne izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen USD 2021 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative, Raiffeisen Sustainable Mix,  Raiffeisen Global Equities i Raiffeisen Wealth zbog uskladbe sa zahtjevima Uredbe (EU) 2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredbe) kako slijedi:

-U dijelu Strategija i ciljana struktura ulaganja navodi se PAI izjava na razini fonda: Društvo ne razmatra značajne štetne učinke odluka o ulaganju na čimbenike održivosti

-U dijelu Rizici povezani su ulaganjem u fond navode se rizici održivosti

 

U ostalim dijelovima prospekti iz ove Odluke ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjeni prospekti stupaju na snagu 10.03.2021.