Nebitne promjene Prospekta Raiffeisen investicijskih fondova

28.09.2020

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene svih fondova pod upravljanjem.

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je nebitne izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic,  Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen USD 2021 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities.

 

Nebitne izmjene prospekata usvajaju se u cilju ažuriranja, jasnijeg definiranja i pojednostavljenog pojašnjenja slijedećih dijelova prospekta:

- Posebna pravila vezana za otkup udjela

Briše se odlomak: „Društvo može ograničiti ukupan broj udjela koji se može otkupiti na bilo koji dan na broj koji predstavlja 10% neto vrijednosti imovine Fonda. Ograničenje će se primjenjivati u odnosu na sve ulagatelje koji su predali zahtjeve za otkup udjela na taj dan, na način da im se proporcionalno umanji broj udjela za otkup. Svi udjeli koji zbog ovog ograničenja nisu otkupljeni na taj dan zahtjev za otkup preostalih udjela se prenosi na sljedeći radni dan zajedno sa zahtjevima za otkup udjela toga dana te neće imati prioritetni tretman u odnosu na bilo koji drugi zahtjev za otkupom udjela.“

 

- Distribucija udjela

Fonda Briše se dio rečenice: „Društvo će ulagatelju, na njegov pisani zahtjev, dostaviti potvrdu ispisanu na memorandumu Društva koja potvrđuje da je zaposlenik RBA ili zaposlenik Društva koji provodi distribuciju udjela ovlaštena osoba  u odnosu na relevantnu funkciju koju obavlja (informiranje o Fondu i/ili investicijsko savjetovanje) tj. briše se dio (informiranje o Fondu i/ili investicijsko savjetovanje).“

 

- Nadzorni odbor

Nebitna promjena prospekata je provedena i u dijelu „Nadzorni odbor“ gdje se podatak o zamjeniku predsjednice Nadzornog odbora, Michal Kustra te njegov životopis briše, a umjesto, dodaje podatak o novoj zamjenici predsjednice Nadzornog odbora, Christi Geyer te se dodaje njezin životopis.

 

- Poslovi depozitara

Briše se podatak o pod-depozitarima na koje je depozitar delegirao poslove pohrane a koje Društvo ne koristi za pohranu imovine fondova pod upravljanjem, tj briše se slijedeći tekst: - Raiffeisen BANK d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina - NLB Banka a.d Podgorica, Crna Gora - Komercijalna banka AD Skopje, Makedonija - Nova KBM  d.d., Maribor, Slovenija - Raiffeisenbank a.d. Beograd, Srbija.

 

- Sukob interesa

Ispravljeni su brojevi članaka Pravila fonda kojima je regulirano upravljanje sukobom interesa: „Upravljanje sukobom interesa dodatno je pojašnjeno u člancima 43 do 47 Pravila Fonda.”

 

Osim nebitnih promjena navedenih u članku 1 usvajaju se nebitne izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u dijelu prospekta „Strategija i ciljana struktura ulaganja“ kako slijedi:

- Za fondove FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički dodaje se rečenica: „Strategija upravljanja je aktivna. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda.“

- Za fondove Raiffeisen Classic, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond i Raiffeisen USD 2021 Bond dodaju se rečenice: „Struktura ulaganja Fonda nije određena referentnom vrijednošću.“ i „Društvo referentnu vrijednost koristi u informativne svrhe te u marketinškim materijalima.“

- Za fondove Raiffeisen Dynamic i Raiffeisen Harmonic dodaju se rečenice: „Strategija upravljanja je aktivna. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. Fond aktivno koristi više neovisnih pasivnih i aktivnih ulagačkih strategija."

- Za napajajuće fondove Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities dodaju se rečenice: „Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda. Stupanj diskrecije određen je zakonskim ograničenjem za napajajući fond (najmanje 85% Fonda uloženo je u Glavni fond). Društvo referentnu vrijednost koristi u informativne svrhe te u marketinškim materijalima.“

 

U ostalim dijelovima prospekti iz ove Odluke ostaju nepromijenjeni.

Odluka stupa na snagu 28.09.2020.