Novi dionički fond Raiffeisen Investa Raiffeisen Emerging Markets

18.12.2007

Raiffeisen Emerging Markets, novi otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, počinje s radom 20. prosinca 2007. godine.

 

Raiffeisen Emerging Markets, novi otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, počinje s radom 20. prosinca 2007. godine.

Raiffeisen Emerging Markets, novi otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, počinje s radom u četvrtak 20. prosinca 2007. godine. Povodom početka rada, na sva ulaganja u ovaj Fond, u razdoblju od 20. prosinca 2007. do 20. siječnja 2008. godine neće se obračunavati ulazna naknada u iznosu od 1 posto. 

"Fond Raiffeisen Emerging Markets komplementaran je s ukupnom ponudom fondova pod upravljanjem Raiffeisen  Investa, a dodatno će proširiti atraktivnu paletu investicijskih fondova s javnom ponudom te investitorima omogućiti dodatnu diversifikaciju ulaganja", izjavio je predsjednik Uprave Raiffeisen Investa, Hrvoje Fajdetić, CFA. 

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, važna im je svakodobna unovčivost uloga, a u cilju ostvarivanja visokog prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine fonda pretežno u dionice izdavatelja iz država s tržištem kapitala u razvoju, odnosno u investicijske fondove koji pretežno ulažu u dionice tih izdavatelja. Fond će se prvenstveno orijentirati na tržišta kapitala jugoistočne i istočne Europe, Azije i Latinske Amerike. 

Ostali otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa su novčani fond Raiffeisen Cash, obveznički fond Raiffeisen Bonds, mješoviti fond Raiffeisen Balanced te dionički fondovi Raiffeisen Active i Raiffeisen Central Europe.