Novi fond Raiffeisen EUR 2025 Bond II započinje s radom

14.04.2023

Nakon uspješnog završetka početne ponude novi fond Raiffeisen EUR 2025 Bond II započinje s radom.

 

Uspješno je završena početna ponuda udjela fonda koja je trajala u razdoblju od 15.03.2023. do 13.04.2023. godine te s danom 14.04.2023. godine fond Raiffeisen EUR 2025 Bond II, novi otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Invest d.o.o., započinje s radom.

Ulazna i izlazna naknada u fond iznose 5%.

Fond Raiffeisen EUR 2025 Bond II je fond s dopijećem namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na rok od 2 godine i traže ostvarivanje prinosa u euru.

Fond je denominiran u valuti EUR te nastoji ostvariti ciljani prinos od 4 % u EUR u periodu od 2 (dvije) godine (ciljana cijena 104 EUR).

Ulagatelji koji sredstva ne drže pune dvije godine, odnosno do dospijeća Fonda, ne bi trebali očekivati ostvarivanje ulagateljskog cilja. Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela.

Cilj će se nastojati postići konzervativnom strategijom pretežno ulažući u državne EUR obveznice i depozite RH i EU, pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospijeća fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati fond Raiffeisen EUR 2025 Bond II je nisko rizičan (SRI 2).

Fondovi s dospijećem, odnosno tzv. Target Date fondovi, osnivaju se na točno određeni rok. Iako su na domaćem tržištu relativno novi, u svijetu su prisutni već dvadeset godina, a predstavljaju jedno investicijsko rješenje koje odgovara različitim ulagateljima – onima s većom sklonošću riziku kao i onima s većom averzijom prema riziku. Naime, strategija fonda se mijenja na način da se prema dospijeću fonda ulaganja u rizičnije klase imovine postupno zamjenjuju ulaganjem u konzervativnije financijske instrumente s ciljem očuvanja prikupljenjih sredstava i zarađenog kapitala. Sredstva su ulagateljima dostupna u svakom trenutku, i prije dospijeća fonda (svakako je potrebno informirati se o izlaznoj naknadi).

Detaljnije informacije o fondu možete dobiti u svim RBA poslovnicama na našoj internet stranici www.rbainvest.hr