Novi fond Raiffeisen Flexi Cash - objava Prospekta i Pravila i početna ponuda udjela

28.03.2017

Društvu Raiffeisen Invest d.o.o. rješenjem HANFA-e odobreno je osnivanje i upravljanje novim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom (UCITS) "Raiffeisen Flexi Cash"

 

Društvu Raiffeisen Invest d.o.o. rješenjem HANFA-e odobreno je osnivanje i upravljanje novim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom (UCITS) "Raiffeisen Flexi Cash"

Društvu Raiffeisen Invest d.o.o. rješenjem HANFA-e KLASA: UP/I-972-02/17-01/13, URBROJ: 326-01-440-443-17-7 odobreno je osnivanje i upravljanje novim UCITS fondom Raiffeisen Flexi Cash.
Istim Rješenjem odobreni su Prospekt i Pravila navedenog fonda koje možete pročitati ovdje te su dostupni i u svim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA).
Riječ je o kunskom fondu čiji je ulagateljski cilj ostvarivanje prinosa iznad prinosa kratkoročnih kunskih depozita ulaganjem pretežito u depozite te državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država. 
Fond je namijenjen svim ulagateljima koji traže ostvarivanje prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u kraćem do srednjem roku ulaganjem u dužničke vrijednosne papire i depozite, a istovremeno su spremni podnijeti manje fluktuacije vrijednosti udjela.
Početna ponuda udjela u fondu Raiffeisen Flexi Cash traje u razdoblju od 03.04.2017. do zaključno 02.05.2017. godine.
Početna vrijednost udjela prilikom početne ponude iznosi 100,00 kuna te će Fond započeti s radom po završetku razdoblja početne ponude.
Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00  kuna, smatrat će se da ponuda i poziv na  izdavanje  udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima najkasnije u roku od petnaest (15) dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 17.05.2017. 
Detaljnije informacije možete dobiti u svim RBA poslovnicama.
Svaki ulagatelj je, prije ulaganja, dužan upoznati se s Prospektom i Pravilima i Ključnim informacijama za ulagatelje.