Novi fond Raiffeisen Money Market započinje s radom

02.07.2024

Nakon uspješnog završetka početne ponude, novi fond Raiffeisen Money Market započinje s radom*.

 

Uspješno je završena početna ponuda udjela fonda koja je trajala u razdoblju od 10.06.2024. do 01.07.2024. godine te s danom 02.07.2024. godine fond RaiffeisenMoney Market, novi otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Invest d.o.o., započinje s radom.

Fond je namijenjen ulagateljima koji traže očuvanje vrijednosti ulaganja i ostvarivanje prinosa zaradom od porasta cijena ulaganjem u instrumente tržišta novca te kamata na depozite i druga dozvoljena ulaganja, a istovremeno su spremni preuzeti nizak rizik. Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti niske fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke tj. moraju moći prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja.

Detaljnije informacije o fondu možete dobiti u svim RBA poslovnicama te na našoj internet stranici www.rbainvest.hr

*Raiffeisen Money Market (nadalje: Fond) je standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću.

Fond nije osigurano ulaganje i ulaganje u Fond se razlikuje od ulaganja u depozite uz rizik da glavnica uložena u Fond može fluktuirati.

Fond se ne oslanja na vanjsku potporu kojom se jamči likvidnost Fonda ili stabiliziranje NAV-a po udjelu.

Rizik od gubitka glavnice snosi ulagatelj.