Novi fond Raiffeisen USD 2026 Bond započinje s radom

03.11.2021

Nakon uspješnog završetka početne ponude novi fond Raiffeisen USD 2026 Bond započinje s radom.

 

Uspješno je završena početna ponuda udjela fonda koja je trajala u razdoblju od 01.10. do 29.10.2021. godine te s danom 30.10.2021. dolarski fond Raiffeisen USD 2026 Bond, novi otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Invest d.o.o., započinje s radom.

Ulazna i izlazna naknada u fond iznose 5%.

Fond Raiffeisen USD 2026 Bond je fond s dopijećem namijenjen je ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na rok od 5 godina i traže ostvarivanje prinosa u američkom dolaru (USD).

Fond je denominiran u valuti USD te nastoji ostvariti ciljani prinos od 2% u USD u periodu od pet (5) godina (ciljana cijena 102 USD; 0,40% prosječni godišnji prinos).

Ulagatelji koji sredstva ne drže punih pet godina, odnosno do dospijeća Fonda, ne bi trebali očekivati ostvarivanje ulagateljskog cilja. Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela.

Cilj će se nastojati postići konzervativnim  ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice (obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država), pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospijeća fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati fond Raiffeisen USD 2021 Bond je umjereno rizičan (SRRI 3).

Fondovi s dospijećem, odnosno tzv. Target Date fondovi, osnivaju se na točno određeni rok. Iako su na domaćem tržištu relativno novi, u svijetu su prisutni već dvadeset godina a predstavljaju jedno investicijsko rješenje koje odgovara različitim ulagateljima – onima sa većom sklonošću riziku kao i onima s većom averzijom prema riziku. Naime, strategija fonda se mijenja na način da se prema dospijeću fonda ulaganja u rizičnije klase imovine postupno zamjenjuju ulaganjem u konzervativnije financijske instrumente s ciljem očuvanja prikupljenjih sredstava i zarađenog kapitala. Sredstva su ulagateljima dostupna u svakom trenutku, i prije dospijeća fonda (svakako je potrebno informirati se o izlaznoj naknadi).

Detaljnije informacije o fondu možete dobiti u svim RBA poslovnicama.

Svaki ulagatelj je dužan prije ulaganja upoznati se sa Prospektom i Pravilima te Ključnim informacijama za ulagatelje.