Novi fondovi Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities

02.03.2018

Nakon uspješnog završetka početne ponude novi fondovi Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities započeli su s radom.

 

Fondovi Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities, napajajući otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom, dva su nova fonda pod upravljanjem Raiffeisen Investa.

Osnivanjem ovih fondova, Društvo je proširilo svoju paletu proizvoda s dioničkim fondom koji pretežito ulaže u globalne dionice (Raiffeisen Global Equities) i dodatnim obvezničkim fondom, koji pretežito ulaže u globalne obveznice (Raiffesien Fund Conservative).

Oba fonda su ujedno i napajajući fondovi, te je time Raiffeisen Invest prvi domaćem tržištu predstavilo „master-feeder“ strukturu, tj. strukturu „glavni-napajajući“ fond. Napajajući fond je fond koji ulaže najmanje 85% svoje imovine u udjele glavnog fonda te u skladu s tim ima isti ulagateljski cilj i strategiju kao glavni fond.

Zahtjeve za izdavanje udjela u fondovima moguće je podnijeti u svim RBA poslovnicama te putem RBA iDIREKT internet bankarstva, u eurima ili kunama.

Ulazna naknada se ne naplaćuje niti za jedan od navedenih fondova.

Fond Raiffeisen Fund Conservative, obveznički je fond denominiran u valuti euro koji ulaže najmanje 85% svoje imovine u udjele Glavnog fonda, Raiffeisenfonds-Konservativ pod upravljanjem Raiffeisen Capital Management iz Beča, Austrija. Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u obvezničke fondove i u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države i međunarodni izdavatelji. 

Napajajući Fond Raiffeisen Fund Conservative je namijenjen Ulagateljima umjerene sklonosti prema riziku koji zaradu nastoje ostvariti na rastu cijena obveznica i prihodu od kamata na obveznice. Istovremeno ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela i s tim povezane moguće gubitke. 

S obzirom na profil rizika Glavnog fonda, Fond je umjereno rizičan. Preporučeni minimalni horizont ulaganja u Fond je pet (5) godina.

Fond Raiffeisen Global Equities je fond denominiran u valuti euro koji ulaže najmanje 85% svoje imovine u udjele Glavnog fonda, Raiffeisen-Global-Aktien pod upravljanjem Raiffeisen Capital Management iz Beča; Austrija. Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica izdane od strane izdavatelja čija su sjedišta ili čija je glavna aktivnost u sjevernoj Americi, Europi ili razvijenim zemljama pacifičke regije. Napajajući Fond Raiffeisen Global Equities je namijenjen Ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim tržištima u dužem roku, a istovremeno su spremni podnijeti visoke fluktuacije vrijednosti udjela i s tim povezane moguće značajne gubitke. 

S obzirom na profil rizika Glavnog fonda, Fond je visoko rizičan. Preporučeni minimalni horizont ulaganja u Fond je deset (10) godina.

Detaljnije informacije o fondovima možete dobiti u svim RBA poslovnicama i na web stranici Društva.

Svaki ulagatelj je dužan prije ulaganja upoznati se s Prospektom i Pravilima te Ključnim informacijama za ulagatelje.