Obavijest o pripajanju fondova Raiffeisen World i Raiffeisen New Europe Fondu Raiffeisen Dynamic

29.10.2014

U daljnjem tekstu možete saznati detaljnije o razlozima i postupku pripajanja, kao i o strategiji upravljanja Fondom Raiffeisen Dynamic.

 

U daljnjem tekstu možete saznati detaljnije o razlozima i postupku pripajanja, kao i o strategiji upravljanja Fondom Raiffeisen Dynamic.

Obavještavamo Vas o namjeri provođenja pripajanja fondova Raiffeisen World i Raiffeisen New Europe već postojećem Fondu pod upravljanjem Raiffeisen Investa (dalje u tekstu: Društvo), Raiffeisen Dynamic (do 15. rujna fond je poslovao pod nazivom Raiffeisen Absolute Aggressive).

Opis razloga za provedbu pripajanja

Strategija Fonda Raiffeisen Dynamic, propisana Prospektom, kao ni struktura naknada ovim pripajanjem se ne mijenjaju.  

Cilj Fonda Raiffeisen Dynamic je ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom roku uz smanjenu volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih dioničkih fondova. Fond Raiffeisen Dynamic je namijenjen Ulagateljima koji očekuju pozitivne povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim klasama imovine s naglaskom na dionička tržišta i primjenu naprednih investicijskih strategija.
Raiffeisen New Europe i Raiffeisen World spadaju u kategoriju tradicionalnih dioničkih fondova, trajno izloženih dioničkom tržištu, a međusobno se razlikuju prema geografskoj izloženosti.
Strategija Fonda Raiffeisen Dynamic razlikuje se od strategije tradicionalnih dioničkih fondova, poput fondova Raiffeisen World i Raiffeisen New Europe, mogućnošću aktivne prilagodbe tržišnim uvjetima. Naime, Fond može ulagati na razvijena tržišta kao i na tržišta u razvoju te nije geografski ni sektorski ograničen. Kod odabira Fonda Raiffeisen Dynamic ulagatelj se odlučuje za povrate dioničkih tržišta uz nižu volatilnost bez geografskih ograničenja. Pripajanje fondova Raiffeisen World i Raiffeisen New Europe odrazit će se pozitivno na Fond Raiffeisen Dynamic kroz okrupnjavanje imovine pod upravljanjem jednog fonda, a time i na efikasnost upravljanja imovinom.

Opis postupka pripajanja za ulagatelje Raiffeisen World i Raiffeisen New Europe Fonda

Pripajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen World i Raiffeisen New Europe (Fondovi prenositelji) provest će se bez provođenja postupka likvidacije, prijenosom cjelokupne imovine Fondova prenositelja na postojeći otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Društva Raiffeisen Dynamic (Fond preuzimatelj). Pripajanjem fondova Fondovi prenositelji prestaju postojati, a cjelokupna imovina, prava i obveze Fondova prenositelja prelaze na Fond preuzimatelj. Postupak pripajanja fondova reguliran je i provodi se u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 16/2013) te Pravilnikom o obavještavanju ulagatelja kod pripajanja UCITS fondova (NN 85/13).

Vrijednost udjela utvrditi će se, sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, preuzimanjem vrijednosti Fonda Raiffeisen Dynamic što znači da bez obzira na promjenu broja udjela, umnožak broja udjela i vrijednosti udjela ostaje jednak kao i prije postupka pripajanja. Imateljima udjela u fondovima koji su se pripojili, udjeli će se zamijeniti za udjele u Fondu Raiffeisen Dynamic, bez naplate izlazne i ulazne naknade. Također, tijekom pripajanja navedenih fondova neće se uvažavati odredbe o minimalnoj uplati u Raiffeisen Dynamic.


Opis postupka pripajanja za ulagatelje Raiffeisen Dynamic Fonda

Pripajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen World i Raiffeisen New Europe (Fondovi prenositelji) provest će se bez provođenja postupka likvidacije, prijenosom cjelokupne imovine Fondova prenositelja Raiffeisen Dynamic (Fond preuzimatelj). Pripajanjem fondova Fondovi prenositelji prestaju postojati, a cjelokupna imovina, prava i obveze Fondova prenositelja prelaze na Fond preuzimatelj. Postupak pripajanja fondova reguliran je i provodi se u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 16/2013) te Pravilnikom o obavještavanju ulagatelja kod pripajanja UCITS fondova (NN 85/13). 

Vrijednost udjela utvrditi će se, sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te postupak pripajanja neće imati utjecaja na vrijednost udjela Fonda Raiffeisen Dynamic na dan pripajanja. Broj udjela u Vašem vlasništvu kao i njihova vrijednost u Fondu će ostati jednak kao i prije postupka pripajanja.

Vremenski okvir i prava ulagatelja Raiffeisen World i Raiffeisen New Europe Fonda

Pripajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen World i Raiffeisen New Europe otvorenom investicijskom Fondu s javnom ponudom Raiffeisen Dynamic provest će se na dan 31.12.2014. godine.

Ukoliko želite istupiti iz fonda, koji se pripaja, možete to učiniti u periodu do najkasnije 5 radnih dana prije završetka postupka pripajanja i to zaključno s datumom 19.12.2014. do 14 sati te Vam se neće obračunavati izlazna naknada iz spomenutih fondova. Društvo će 5 radnih dana prije završetka postupka pripajanja obustaviti svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u fondovima Raiffeisen World, Raiffeisen New Europe i Raiffeisen Dynamic.

Društvo namjerava započeti s provođenjem rebalansa portfelja Fondova Raiffeisen World i Raiffeisen New Europe (prilagodba strukture imovine novoj politici ulaganja s ciljem pripreme za provedbu postupka pripajanja) po dobivenoj suglasnosti Agencije na pripajanje i to najkasnije deset (10) radnih dana prije završetka procesa pripajanja.

Nakon završetka postupka pripajanja zaprimiti ćete Potvrdu o kupnji udjela na Vašu korespondentnu adresu sa informacijama o vrijednosti i broju udjela u Vašem vlasništvu u Fondu Raiffeisen Dynamic. Po završetku postupka pripajanja već od 01.01.2014. možete vršiti dodatne uplate i/ili isplate iz Fonda Raiffeisen Dynamic.

Ulagatelji fondova Raiffeisen World i Raiffeisen New Europe trajno su oslobođeni izlazne naknade za udjele dodijeljenje tijekom pripajanja fondova obzirom da udjele u Fondu Raiffeisen Dynamic stječu pripajanjem.


Vremenski okvir i prava Ulagatelja Raiffeisen Dynamic fonda

Pripajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen World i Raiffeisen New Europe otvorenom investicijskom Fondu s javnom ponudom Raiffeisen Dynamic provest će se na dan 31.12.2014. godine.

Ukoliko želite istupiti iz Fonda Raiffeisen Dynamic možete to učiniti u periodu do najkasnije 5 radnih dana prije provedbe postupka pripajanja i to zaključno s datumom 19.12.2014. do 14 sati te Vam se neće obračunavati izlazna naknada.

Društvo će 5 radnih dana prije provedbe pripajanja obustaviti svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u fondovima Raiffeisen World, Raiffeisen New Europe i Raiffeisen Dynamic. Rebalans portfelja Fonda Raiffeisen Dynamic za potrebe završetka procesa pripajanja neće se vršiti.

Dodatne informacije
U privitku Vam dostavljamo i detaljnije informacije o Fondu Raiffeisen Dynamic, usporedbu troškova i ključne podatke te Vas ljubazno molimo da se s istima upoznate. Prospekt i Pravila Fonda, dostupni su na internet stranicama Društva.
Za revizorsko izvješće o pripajanju, koje sastavlja neovisni vanjski ovlašteni revizor Deloitte d.o.o., mišljenje depozitara Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb o pripajanju, Prospekte i Pravila fondova, financijska izvješća kao i sve ostale dodatne informacije ili eventualne nejasnoće budite slobodni kontaktirati Maju Humljak, Menadžera unapređenja prodaje, na telefonski broj +385 1 6003-748 ili e-mailom na: rbainvest@rbainvest.hr.

Ključne informacije Raiffeisen Dynamic
Usporedba naknada i troškova i razlika ključnih pokazatelja
Prospekt i Pravila Raiffeisen Dynamic