Obavijest o promjeni dokumentacije glavnog fonda Raiffeisenfonds-Konservativ

01.04.2021

Izmijenjen je Prospekt glavnog fonda našeg napajajućeg fonda Raiffeisen Conservative

 

Raiffeisen Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima upravlja s napajajućim UCITS fondom Raiffeisen Fund Conservative, to je napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom glavnog fonda Raiffeisenfonds-Konservativ kojim upravlja društvo Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H, sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija.

 

Prospekt glavnog fonda Raiffeisenfonds-Konservativ izmijenjen je u djelu naknada i manjih formalnih promjena.

 

Izmijenjeni Prospekt stupa na snagu 01.04.2021.

Prospekt zajedno sa ostalim informacijama i dokumenataciju o glavnom fondu možete preuzeti na linku