Objava Prospekta i Pravila te Ključnih informacija za ulagatelje novog fonda Raiffeisen zaštićena glavnica

14.05.2014

Društvo Raiffeisen Invest d.o.o. rješenjem HANFA-e KLASA:UP/I-451-04/14-06/10, URBROJ: 326-443-14-5, dobilo je odobrenje za osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom "Raiffeisen zaštićena glavnica".

 

Društvo Raiffeisen Invest d.o.o. rješenjem HANFA-e KLASA:UP/I-451-04/14-06/10, URBROJ: 326-443-14-5, dobilo je odobrenje za osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom "Raiffeisen zaštićena glavnica".

Istim rješenjem odobreni su i Prospekt i Pravila navedenog fonda koje možete pročitati ovdje.

Ključne informacije za ulagatelje novog fonda Raiffeisen zaštićena glavnica možete pročitati ovdje.   

Prospekt, Pravila te Ključne informacije za ulagatelje dostupni su na navedenim linkovima, u svim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA) te prostorijama Društva.