Objavljeni novi Prospekti fondova pod upravljanjem Raiffeisen Investa

01.10.2013

Raiffeisen Invest proveo je usklađenje Prospekata otvorenih investicijskih fondova pod upravljanjem sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima (dalje u tekstu: Društvo), proveo je usklađenje Prospekata otvorenih investicijskih fondova pod upravljanjem sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 16/13), koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. (dalje u tekstu: Zakon).

Iako Prospekti ne sadrže bitne promjene definirane člankom 184. Zakona, Društvo poziva ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem Prospekata. Novi Prospekti sadrže detaljnije opisan profil ulagatelja, ciljanu strukturu portfelja, kao i strategije ulaganja uz tabelarne i detaljne prikaze rizika te njihov utjecaj na portfelj pojedinoga fonda. Detaljnije su opisani i poslovi depozitne banke Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, kao i rizici povezani s pohranom imovine. Društvo je u Prospektima navelo i sve poslove koji se izdvajaju iz Društva.

Skrećemo pozornost da s ovim izmjenama na snagu stupaju i nove odredbe o minimalnim uplatama u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom pod upravljanjem Društva, koje sada iznose 500 HRK odnosno 50 HRK za uplate putem trajnoga naloga.

Izmijenjenim Prospektima, po izdavanju suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, priložit će se Pravila Fonda, koja će činiti njegov sastavni dio.