Održivi razvoj i investicijski procesi

28.08.2020

Ulaganjem imovine investicijskih fondova u kompanije i zemlje koje slijede prinicipe održivog razvoja: okoliš, društvo i korporativno upravljanje, sudjelujemo u kreiranju bolje budućnosti.

 

Posljednjih godina pojam održivog (eng: „sustainable“) razvoja postao je jedan od ključnih elemenata u oblikovanju i provođenju razvojnih politika u svijetu. Održivi razvoj je osnova za kreiranje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti.

Održivi razvoj u kontekstu ulaganja fonda temelji se na ESG principima (E- „environment“ (okoliš), S – society (društvo) i G - governance (korporativno upravljanje).

Pri odabiru ulaganja, bilo dionica ili obveznica, društvo za upravljanje će se voditi principima održivog razvoja, što znači da će se uz financijske aspekte u obzir uzimati i ESG parametri. Dakle, osim mogućeg financijskog povrata, postoji i ekološki i / ili socijalni povrat. Ulaganja se vrše samo u kompanije koje ispunjavaju stroge kriterije održivosti. Održiva ulaganja su također izložena fluktuacijama na tržištima kapitala i mogući su i gubici vrijednosti.

 

Investicijski proces održivih ulaganja

Investicijski proces održivih ulaganja Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H („Raiffeisen KAG“)  vrlo je strog te je primio brojne nagrade (u Austriji, Italiji, od Europskog ministarstva vanjskih poslova). Koncept održivosti i intergacije ESG kriterija u investicijski proces nadaleko nadilazi jednostavna izuzeća pojedinih investicija i temelji se na tri razine "izbjegavanje", "podrška" i "utjecaj".  Interakcija sva tri elementa preduvjet je za odgovorno upravljanje održivim fondovima. Analiza održivosti uzima u obzir više od 100 kriterija iz područja zaštite okoliša, društvenog i korporativnog upravljanja. Na primjer, prednost se daje tvrtkama koje u svojoj proizvodnji fokus stavljaju na nisku potrošnju vode, smanjenu emisiju CO2 i smanjenje otpada. Primjeren odnos prema zaposlenicima u cijelom lancu opskrbe i neovisno nadzorno tijelo koje nadzire upravljanje također su važni kriteriji. Raiffeisen KAG, između ostalog,  svjesno ne ulaže u područja naouružanja,  nuklearne energiju ili poljoprivrednih sirovina.

Raiffeisen KAG ima poseban tim koji analizira ESG kriterije te prilikom odabira pojedine investicije za fond blisko surađuje s timovima portfolio managera zaduženih za obveznice i dionice. Uz ESG kriterije i  financijske kriterije, Raiffeisen KAG koristi i negativne kriterije. Neki od negativnih kriterija koje koristi su kršenje ljudskih prava, kršenje prava radnika, upotreba djece kao radne  snage, korupcija, lažiranje financijskih izvještaja, proizvodnja i trgovina nuklearnim oružjem, proizvodnja i trgovina vojne opreme, proizvodnja i obrada ugljena, eksploatacija fosilnih goriva, smrtna kazna, ne suradnja u sprječavanju pranja novca, kršenja slobode medija, vrlo veliki budžeti za vojnu opremu, korupcija, posjedovanje nukleranog naoružanja i slično. Negativni kriterij znači da vrijednosni papiri izdani od strane kompanija / zemalja koje podržavaju prije navedeno ne mogu činiti potencijalnu investiciju za fond.

 

Odgovornost Raiffeisen KAG-a kao investitora

Kao jedan od vodećih austrijskih upravitelja imovinom, Raiffeisen KAG svjestan je svojih fiducijarnih obveza u odnosu na svoje klijente. U okviru ovih obveza provodi strategiju aktivnog sudjelovanja u upravljanju kompanijama u koje ulaže a kako bi optimalno zaštitili interese svojih klijenata. Taj angažman može poslužiti u različite svrhe. S jedne strane, omogućava jasniju procjenu financijske situacije i razvoja poduzeća. Omogućuje pogled na ono što se događa iza kulisa. S druge strane, s gledišta održivosti angažman služi i u svrhu lobiranja za promicanje povećane društvene odgovornosti kompanije (korporativne društvene odgovornosti) ili poboljšanja održivosti unutar dotične kompanije. Ovo bi poboljšanje trebalo osigurati kompaniji, a samim time i vlasnicima „održive“ koristi. Dugoročno bi se to trebalo odraziti i na poboljšani operativni rezultat.

U području poslovnih dijaloga, Raiffeisen KAG razlikuje proaktivan i reaktivan angažman. Proaktivan, konstruktivan dijalog s tvrtkama služi za identificiranje potencijalnih financijskih i nefinancijskih rizika i prilika, dok ciljano odgovaranje na trenutne događaje - reaktivnim dijalogom - omogućava najjasniju moguću procjenu tvrtke, uključujući i njezinu politiku vezano uz okoliš te potencijalne rizike.

Dionička prava se ostvaruju sudjelovanjem na skupštinama kompanija.

Praćenje kompanija u koje je investirano

Kao aktivni upravitelj imovinom koji se jasno fokusira na odabir pojedinih dionica, Raiffeisen KAG slijedi temeljni, vrijednosno orijentirani pristup odozdo prema gore koji uključuje financijsku i održivu komponentu. Ovaj se pristup slijedi i kod praćenja kompanije u koje je investirano.

U pogledu financijske komponente razlikuje se kvantitativni i kvalitativni kriterij. Kvantitativna razina uključuje pokazatelje poput:

• Omjer cijene i zarade

• Omjer cijene i knjigovodstvene vrijednosti

• Neto dug / vlasnički kapital

• Omjer vrijednosti poduzeća / EBITDA

• Povrat na kapital

• Revizija prognoze dobiti

• Stvaranje slobodnog novčanog toka

• Održivost dividende: pokriće dividende FCF

 

Kvalitativna razina uključuje pokazatelje poput:

• Jasna korporativna strategija

• Konkurentna situacija i tržišna dinamika

• Transparentno izvještavanje

• Transparentna strategija ulaganja

• Usredotočenost na osnovnu djelatnost

• Optimizacija strukture kapitala

• Track record menadžmenta

• Povijest korporativnog upravljanja

• Potencijalni interes strateških investitora

• potencijalni pravni i politički rizici

Cilj je u okviru komponente održivosti identificirati potencijalne rizike, posebno u vezi sa okolišem kao i društvenim i korporativnim upravljanjem (okoliš, socijalno, upravljanje, „ESG”). Glavni prioriteti su izbjegavanje bilo kakvog spornog ponašanja kompanije u pogledu gore navedenih područja, kao i jačanje upravljanja ESG-om. Tamo gdje je sporna situacija već nastala, ključni fokus je na mjerama koje je kompanija u stanju poduzeti kako bi se izbjeglo ponavljanje takvih spornih situacija u budućnosti. Strukturna poboljšanja su ovdje glavni prioritet.

Dijalog s kompanijama

Uz dobivanje informacija putem primarnog i sekundarnog istraživanja, Raiffeisen KAG također ulazi u poslovni dijalog kako bi dobio jasniju sliku financijskog položaja tvrtki, kao i pitanja održivosti unutar tih tvrtki. Dijalog s komanijama može se voditi izravnim ili neizravnim kontaktom, posjetima tvrtki, konferencijama i konferencijskim pozivima.

Održive investicije

Poslovni dijalozi imaju posebno važnu ulogu u području upravljanja fondovima koji imaju fokus na održivosti. Polazna točka su često relevantne aktualne teme kao što su električna mobilnost, palmino ulje, mikroplastika itd. U tim slučajevima Raiffeisen KAG ispituje nekoliko različitih tvrtki unutar određenog sektora na određenom polju, postigavši ​​tako usporedivost s aspekta rezultata njihovog angažmana.

Raiffeisen KAG razlikuje tri različite vrste poslovnog dijaloga:

a) Direktan poslovni dijalog putem sastanka jedan na jedan ili skupnih sastanaka - ovdje je fokus na tvrtki i njenim specifičnim učincima održivosti

b) Izravni poslovni dijalog u sklopu istraživanja koji pokriva određene teme ili industrije - ovdje je fokus na predmetnoj temi ili na drugim industrijskim čimbenicima održivosti

c) Izravni i neizravni poslovni dijalog u okviru zajedničkog procesa angažiranja - ovdje Raiffeisen KAG djeluje zajedno s ostalim investitorima orijentiranim na održivost i rješava područje fokusa širokim pristupom. U pravilu su ove teme propisane kroz „Načela odgovornih ulaganja“ i njihovim inicijativama za podršku suradnji. Tvrtka može djelovati ili kao vodeći investitor ili kao „ulagač koji podržava“. "Vodeći investitori" detaljno pripremaju poslovni dijalog i uspostavljaju odnose s dotičnom tvrtkom, dok "ulagač koji podržava" sudjeluju u tim dijalozima, a u nekim slučajevima također podržavaju proces u smislu njegovog sadržaja.

Rezultati različitih aktivnosti temeljenih na temama objavljeni su u redovnom biltenu o održivosti Raiffeisen KAG-a.

Ostvarivanje glasačkih prava

Za Raiffeisen fondove koji su fokusirani na održivost, ostvarivanje glasačkih prava ključni je aspekt investicijskog pristupa, posebno zato što je korporativno upravljanje kamen temeljac analize održivosti tih ulaganja. Stoga Raiffeisen KAG sudjeluje u upravljanju kompanija u koje ulaže putem sudjalovanja na skupštinama za gotovo sve kompanije u koje je investirano.