Omogućene uplate i isplate u EUR u Raiffeisen fondove putem RBA iDirekta

03.04.2017

Od dana 03.04.2017 godine omogućene su uplate i isplate u valuti EUR za fondove Raiffeisen Investa putem RBA iDirekt Internet bankarstva

 

Od dana 03.04.2017 godine omogućene su uplate i isplate u valuti EUR za fondove Raiffeisen Investa putem RBA iDirekt Internet bankarstva

Za sve fondove Raiffeisen Investa, osim kunskih fondova Raiffeisen Cash i Raiffeisen Flexi Cash, od dana 03.04.2017 godine omogućene su uplate i isplate, odnosno zadavanje Zahtjeva za izdavanja i otkup udjela, i u valuti  EUR putem RBA iDirekt internet bankarstva, putem modula "Investicijski fondovi".
Podsjećamo, mogućnost uplata/isplata u EUR u Raiffeisen otvorene investicijske fondove stupila je na snagu 01.01.2016.godine, ali je sada moguće Zahtjeve u EUR-ima zadavati i u putem RBA iDirekta.

Za fond Raiffeisen euroCash, u koje su uplate i isplate moguće isključivo u valuti EUR vraćena je mogućnost zadavanja Zahtjeva za izdavanje i otkup udjela te pregled stanja putem RBA iDirekt internet bankarstva. 
Jedina iznimka i dalje su uplate u Fond temeljem ugovorenog investicijskog plana za fizičke osobe pri čemu je moguća valuta uplate i nadalje isključivo HRK (kao i za sve ostale fondove).