Početna ponuda fonda Raiffeisen Classic

28.10.2014

Obavještavamo Vas da u razdoblju od 03.11.2014. pa do 02.12.2014. godine traje početna ponuda fonda Raiffeisen CLASSIC.

 

Obavještavamo Vas da u razdoblju od 03.11.2014. pa do 02.12.2014. godine traje početna ponuda fonda Raiffeisen CLASSIC.

Početna vrijednost udjela prilikom početne ponude iznosi 100,00 eura te će Fond započeti s radom po završetku razdoblja početne ponude.

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na dugoročnom bankovonom depozitu denominiranom u euru. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država.

Fond je namijenjen Ulagateljima koji traže ostvarivanje umjerenog prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik.

Pri podnošenju zahtjeva za izdavanje udjela, Ulagatelj može odabrati mogućnost rentne isplate iz Fonda. Rentna isplata podrazumijeva periodički otkup udjela iz Fonda u unaprijed utvrđenom nominalnom iznosu. Nominalni iznos za rentnu isplatu ograničen je s obzirom na iznos naveden na zahtjevu za izdavanje udjela, odnosno može činiti najviše 10% tog iznosa. Rentna isplata iz Fonda vršit će se polugodišnje i to 15. lipnja i 15. prosinca, odnosno, ukoliko navedeni datumi padaju na neradni dan, prvi radni dan koji slijedi.

Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00  kuna, smatrat će se da ponuda i poziv na  izdavanje  udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 17.12.2014. 

Detaljnije informacije možete dobiti u svim RBA poslovnicama.
Svaki ulagatelj je, prije ulaganja, dužan upoznati se s Prospektom i Pravilima i Ključnim informacijama za ulagatelje.