Početna ponuda fonda Raiffeisen ZAŠTIĆENA GLAVNICA

21.05.2014

Obavještavamo Vas da u razdoblju od 02.06.2014. pa do 30.06.2014. godine traje početna ponuda fonda Raiffeisen ZAŠTIĆENA GLAVNICA.

 

Obavještavamo Vas da u razdoblju od 02.06.2014. pa do 30.06.2014. godine traje početna ponuda fonda Raiffeisen ZAŠTIĆENA GLAVNICA.

Početna vrijednost udjela prilikom prve početne ponude iznosi 100,00 eura te istovremeno predstavlja zaštićenu vrijednost u referentnomu razdoblju u trajanju od tri godine. Fond će započeti s radom po završetku razdoblja početne ponude.

Cilj ovoga fonda je pomoću strategije zaštite uloga nastojati osigurati ulagatelju koji od02.06.2014. do 30.06.2014. uloži sredstva, da po isteku referentnoga razdoblja ulaganja od tri godine raspolaže uloženim iznosom, uvećanim za prinos ostvaren putem sudjelovanja na tržištu kapitala.

Fond Raiffeisen ZAŠTIĆENA GLAVNICA  odlikuju sljedeće karakteristike: 

·    osmišljen je kao instrument zaštite vrijednosti uloženih sredstava
·    nudi mogućnost ostvarenja atraktivnih prinosa putem sudjelovanja na tržištu kapitala
·    cilj ulaganja u ovaj fond je ostvarenje atraktivnih prinosa u  slučaju visokih povrata na tržištu kapitala, dok se  u slučaju negativnih kretanja ulog nastoji zaštititi 
·    obračunska jedinica Fonda je euro.

Investicijski fond Raiffeisen ZAŠTIĆENA GLAVNICA pruža mogućnost ostvarivanja atraktivnih prinosa putem sudjelovanja na tržištu kapitala, dok se istovremeno nastoje zaštititi uložena sredstva. 

Investicijska strategija Fonda temelji se na  strategiji poznatoj pod nazivom Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). Fond koristi inačicu CPPI strategije poznatu pod nazivom Variable Proportion Portfolio Insurance (VPPI). Primjenom VPPI strategije Fond nastoji zaštititi vrijednost početnog uloga (glavnice), a istovremeno nastoji ostvariti porast vrijednosti udjela. VPPI strategija se temelji na dinamičkoj raspodjeli sredstava između nisko rizične klase imovine i rizične klase imovine: dio sredstava ulaže se u klase imovine niskoga rizika s namjerom da se očuva vrijednost ulaganja, a dio u rizičnije klase imovine čime se nastoji ostvariti atraktivan prinos.  Raspon nisko rizičnih klasa imovine je između 50-100 posto imovine, dok se raspon rizičnije imovine kreće 0-50 posto imovine, ovisno o kretanjima na tržištu kapitala. Raspon se prati na dnevnoj razini. 

Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00  kuna, smatrat  će se da ponuda i poziv na  izdavanje  udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 15.07.2014. 

Detaljnije informacije možete dobiti u svim RBA poslovnicama.
Svaki ulagatelj je, prije ulaganja, dužan upoznati se s Prospektom i Pravilima i Ključnim informacijama za ulagatelje.

Ovakva investicijska strategija omogućava razinu zaštite, ali ni u kom slučaju ne predstavlja jamstvo. Zaštićena vrijednost nije garantirana vrijednost. Postoje okolnosti kada zaštita glavnice ne može biti ostvarena.