Povodom pet godina rada Raiffeisen Balanced bez ulazne naknade

28.08.2007

Povodom obilježavanja pet godina uspješnog poslovanja Raiffeisen Balanceda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, od 29. kolovoza do kraja tekuće godine neće se naplaćivati ulazna naknada.

 

Povodom obilježavanja pet godina uspješnog poslovanja Raiffeisen Balanceda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, od 29. kolovoza do kraja tekuće godine neće se naplaćivati ulazna naknada.

Povodom obilježavanja pet godina uspješnog poslovanja Raiffeisen Balanceda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, od 29. kolovoza do kraja tekuće godine neće se naplaćivati ulazna naknada. 

Raiffeisen Balanced postao je 31. siječnja 2005. godine najveći otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u kategoriji mješovitih fondova mjereno imovinom pod upravljanjem i tu je poziciju održao duže od dvije pune godine. Poziciju najvećeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Fond je zauzeo krajem kolovoza 2006. godine te ju zadržao sljedećih sedam mjeseci. 

O višegodišnjem uspješnom poslovanju, kvaliteti upravljanja portfeljem Fonda te zadobivenom povjerenju ulagatelja govori i činjenica da je Raiffeisen Balanced dvije godine zaredom bio dobitnik nagrada Zlatni udjel za najbolji mješoviti fond u 2004. i 2005. godini. 

Fond je osnovan prije pet godina u vrijeme kada je na hrvatskom tržištu djelovalo ukupno 27 otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom od čega samo 9 mješovitih. Raiffeisen Balanced se od početka svoga poslovanja ističe kao jedan od najvećih ulagača u domaće dionice i obveznice. 

Raiffeisen Balanced, uz ulaganja u dionice i obveznice ponajprije na domaćem tržištu, izložen je tržištima Njemačke, Slovenije, Austrije, Mađarske, Poljske, Francuske, Rumunjske, Velike Britanije, Italije, SAD-a i Japana. Fond kontinuirano privlači veliki interes ulagatelja, čiji broj krajem mjeseca kolovoza premašuje 13.000. U Fond osim građana koji čine većinu ulagatelja, ulažu i pravne osobe, osiguravajuća društva i drugi. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine fonda pretežno u dionice i obveznice hrvatskih i inozemnih izdavatelja. Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, važna im je svakodobna unovčivost uloga, a u cilju ostvarivanja visokog prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja. 

Ostali otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom kojima Raiffeisen Invest upravlja su Raiffeisen Cash novčani fond, obveznički fond Raiffeisen Bonds, te dva dionička fonda Raiffeisen Active i Raiffeisen Central Europe.