Produžetak akcije bez ulazne naknade za Raiffeisen USD 2026 Bond

28.04.2022

Promotivna akcija bez ulazne naknade za ulaganja u Raiffeisen USD 2026 Bond produžuje se do 07.05.2022.

 

Raiffeisen Invest d.o.o., društvo za upravljanje UCITS fondovima donijelo je odluku o produljenju promotivne akcije do 07.05.2022. u kojoj neće obračunavati niti naplaćivati ulaznu naknadu za ulaganja u Raiffeisen USD 2026 Bond.