Promjena naziva fondova Raiffeisen Cash, Raiffeisen Flexi Cash i Raiffeisen euroCash

20.07.2018

Sukladno EU Uredbi o novčanim fondovima mijenjaju se imena fondova Raiffeisen Cash, Raiffeisen Flexi Cash i Raiffeisen euroCash.

 

Dana 21. srpnja 2018. godine na snagu stupa Uredba (EU) 2017/1131 o novčanim fondovima koja utvrđuje pravila i za poslovanje novčanih ovorenih investicijskih fondova. Pravila se odnose na financijske instrumente prihvatljive za ulaganje novčanog fonda, sastav portfelja i vrednovanje imovine, zahtjeve za izvješćivanje te označavanje fondova u smislu korištenja naziva ili izvedenica riječi „novčani“.

Raiffeisen Invest je pokrenuo sve potrebne korake za usklađenje s navedenom Uredbom te ćete po rješenju regulatora o svim promjenama biti pravodobno obaviješteni. Kao prvi korak Društvo je sa današnjim danom, 20.7.2018. usvojilo nebitne promjene Prospekata fondova Raiffeisen Cash, Raiffeisen Flexi Cash i Raiffeisen euroCash a koje se odnose na promjenu naziva fondova kako slijedi:

Raiffeisen Cash, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom mijenja naziv u Raiffeisen Kuna, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Raiffeisen euroCash, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom mijenja naziv u Raiffeisen Flexi Euro, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Raiffeisen Flexi Cash, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom mijenja naziv u Raiffeisen Flexi Kuna, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.