Promjena profila rizičnosti fonda Raiffeisen Sustainable Equities

30.06.2022

Promijenjen je profil rizičnosti dioničkog napajajućeg fonda Raiffeisen Sustainable Equities ali i dalje u kategoriji visokog rizika.

 

Raiffeisen Invest d.o.o., društvo za upravljanje UCITS fondovima donijelo je odluku o promjeni Sintetičkog pokazatelja rizičnosti i uspješnosti (SPRU) za fond Raiffeisen Sustainable Equities, dionički napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, iz kategorije 5 u kategoriju 6 (na ljestvici od 1 do 7). Ukupan profil rizičnosti ostaje nepromijenjen, odnosno visoki rizik.

Volatilnost cijene udjela navedenog fonda je u periodu od zadnja 2 mjeseca bila preko 15% (15,2 % - 15,66%).

Upravo iz tog razloga SPRU je povećan za 1 poen, iz kategorije 5 u kategoriju 6, no sveukupan profil rizičnosti fonda i dalje ostaje isti, odnosno visok.

Fond je kao napajajući fond, primarno izložen rizicima Glavnog fonda u koji ulaže minimalno 85% svoje imovine. Glavni fond je dionički UCITS fond Raiffeisen Sustainable-Aktien pod upravljanjem Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. h. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija. Glavni fond pretežito ulaže na dioničkom tržištu, te je uslijed povećane volatilnosti cijene udjela, sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti Glavnog fonda promijenjen također iz kategorije 5 u kategoriju 6.

Sintetički pokazatelj rizičnosti (SPRU, eng. SRRI = Synthetic risk and reward indicator) predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos,  ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani  pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda.

Više informacija o samom fondu te Glavnom fondu, detaljima o vrijednosti udjela, prinosima, strategiji ulaganja, rizicima, kao i Prospekt i PravilaKljučne informacije za ulagatelje te ostala pripadajuća dokumentacija fonda dostupni su na stranici fonda, u svim RBA poslovnicama te u Društvu.