Raiffeisen Balanced bez ulazne naknade do kraja svibnja

09.05.2007

Raiffeisen Balanced, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, svim pravnim i fizičkim osobama od 11. svibnja pa sve do kraja mjeseca omogućuje ulaganje bez ulazne naknade.

 

Raiffeisen Balanced, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, svim pravnim i fizičkim osobama od 11. svibnja pa sve do kraja mjeseca omogućuje ulaganje bez ulazne naknade.

Raiffeisen Balanced, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, svim pravnim i fizičkim osobama od 11. svibnja pa sve do kraja mjeseca omogućuje ulaganje bez ulazne naknade. 

Imovina Raiffeisen Balanced fonda na dan 30. travnja 2007. godine iznosila je 2,13 milijarde kuna čime Fond zauzima 23,15 posto tržišta u kategoriji mješovitih investicijskih fondova s javnom ponudom. Na kraju travnja Fond je zabilježio prosječan godišnji prinos u visini od 22,34 posto, dok je prinos od osnivanja iznosio 156,45 posto. 

Spomenuti fond osnovan je u kolovozu 2002. godine, a investicijski cilj fonda ostvarivanje je visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine fonda pretežno u dionice i obveznice hrvatskih i inozemnih izdavatelja. Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, važna im je svakodobna unovčivost uloga, a u cilju ostvarivanja visokog prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja. 

Raiffeisen Invest društvo za upravljanje investicijskim fondovima upravlja s još četiri otvorena investicijska fonda s javnom ponudom, čime pokriva sve segmente tržišta. Ostali investicijski fondovi s javnom ponudom kojima Raiffeisen Invest upravlja su novčani fond Raiffeisen Cash, obveznički fond Raiffeisen Bonds, te dva dionička fonda Raiffeisen Central Europe i Raiffeisen Active. 

U Raiffeisen investicijske fondove može se uložiti u svim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) ili putem RBA iDIREKT - internet bankarstva.