Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond – cijena udjela na 03.06.2019

04.06.2019

Cijena udjela fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond za dan 03.06.2019. iznosi 99,9850 EUR.

 

Cijena udjela otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond za dan 03.06.2019. iznosi 99,9850 EUR.