Snižena naknada depozitnoj banci za fondove Raiffeisen Cash i Raiffeisen euroCash

13.02.2017

Snižena naknada depozitnoj banci za otvorene investicijske fondove s javnom ponudom Raiffeisen Cash i Raiffeisen euroCash od 01.veljače 2017.godine

 

Snižena naknada depozitnoj banci za otvorene investicijske fondove s javnom ponudom Raiffeisen Cash i Raiffeisen euroCash od 01.veljače 2017.godine

Sukladno Prospektima fondova naknada depozitnoj banci u iznosu od najviše 0,13% godišnje za fond Raiffeisen Cash i 0,11% godišnje za fond Raiffeisen euroCash isplaćuje se jednom mjesečno.

Temeljem odluke društva Raiffeisen Invest d.o.o. i depozitara fondova snižena je naknada depozitnoj banci za fondove Raiffeisen Cash i Raiffeisen euroCash kako slijedi:

- za fond Raiffeisen Cash naknada iznosi 0,11% godišnje

- za fond Raiffeisen euroCash naknada iznosi 0,09% godišnje.

Navedene naknade primjenjuju se od 01.veljače 2017.godine i vrijede do daljnjega.