Snižena naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci za fond Raiffeisen Cash

07.02.2018

Nova naknada za upravljanje iznosi 0,40%, a nova naknada depozitnoj banci iznosi 0,07% ukupne imovine Fonda godišnje od 01.02.2018.

 

Snižene su naknade za upravljanje te naknada depozitnoj banci za Raiffeisen Cash, otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, od 1. veljače 2018. godine.

Raiffeisen Invest d.o.o., društvo za upravljanje UCITS fondovima, donijelo je odluku o snižavanju naknade za upravljanje za Raiffeisen Cash te nova naknada počevši 01.02.2018. godine iznosi 0,40% ukupne imovine Fonda godišnje.
Sukladno Prospektu Fonda, naknada za upravljanje iznosi najviše 0,80% godišnje i isplaćuje se jednom mjesečno.

Dodatno, temeljem odluke društva Raiffeisen Invest d.o.o. i depozitara fondova snižena je i naknada depozitnoj banci za fond Raiffeisen Cash te nova naknada počevši 01.02.2018. godine iznosi 0,07% ukupne imovine Fonda godišnje.
Sukladno Prospektu Fonda, naknada depozitnoj banci iznosi najviše 0,13% godišnje i isplaćuje se jednom mjesečno.
Odluka vrijedi do opoziva.