Snižena naknada za upravljanje za Raiffeisen Flexi USD_nebitna promjena Prospekta

19.10.2020

Usvaja se nebitna promjena Prospekta otvorenog investicijskog fonda te je smanjena naknada za upravljanje za Raiffeisen Flexi USD fond na 0,65% fonda godišnje

 

Raiffeisen Invest d.o.o., društvo za upravljanje UCITS fondovima, donijelo je odluku o snižavanju naknade za upravljanje za Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički fond te nebitnu promjenu Prospekta Fonda u cilju ažuriranja fondova pod upravljanjem Društva

Usvaja se nebitna promjena Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički kojom se smanjuje naknada za upravljanje s trenutnih 1,0% godišnje na 0,65% godišnje.

Također se usvaja nebitna promjena Prospekta Fonda u cilju ažuriranja fondova pod upravljanjem Društva; u poglavlju Prospekta „Fondovi pod upravljanjem Društva“ tekst:

„Društvo osim Fondom upravlja i otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom: Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen USD 2021 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond te napajajućim otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities.“ se mijenja slijedećim tekstom: „Društvo osim Fondom upravlja i otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom: Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen USD 2021 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond te napajajućim otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative, Raiffeisen Global Equities i Raiffeisen Sustainable Mix.“                                                                         

 

U ostalim dijelovima Prospekt iz ove Odluke ostaje nepromijenjen.