Suzana Žabsky Trbojević gost predavač na FER-u

18.05.2023

Povodom obilježavanja Svjetskog dana investicijskih fondova, Raiffeisen Invest je sudjelovao u edukacijskim aktivnostima

 

Povodom obilježavanja Svjetskog dana investicijskih fondova (19.04.), HGK i Udruženje investicijskih i mirovinskih fondova tijekom svibnja su održali predavanja za studente zagrebačkog Pravog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Sveučilišta Sjever u Varaždinu.

Na edukacijama su studenti doznali da su investicijski fondovi oblik zajedničkog ulaganja koji se osnivaju s ciljem prikupljanja sredstava, njihovog ulaganja u različite vrste imovine i ostvarivanja prinosa za ulagatelje. Upoznali su se s prednostima ulaganja u investicijske fondove, vrstama fondova i rizicima, dokumentacijom koju treba proučiti prije donošenja odluke o ulaganju te troškovima ulaganja. Posebna pozornost posvećena je ciljevima održivog razvoja te analizi održivosti i procesu održivog ulaganja.

Suzana Žabsky Trbojević, Manager unaprijeđenja prodaje i razvoja proizvoda Raiffeisen Investa sudjelovala je 10.05.2023. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva gdje je održala predavanje osnova ulaganja, karakteristika financijskih tržišta i instrumenata u koje fondovi ulažu te međuovisnosti rizika i prinosa s posebnim naglaskom na ESG i održivost u financijskim uslugama. Suzana navodi:” Studenti su pokazali veliki interes vezan za održiva ulaganja što nas veseli, jer kao važan dionik na financijskim tržištima možemo svojim ESG ulaganjima dati veliki doprinos održivosti u sva tri promatrana segmenta: ekološkom, ekonomskom i socijalnom.”