USD 2021 Bond i FWR Multi-Asset Strategy I - nebitne promjene prospekata

31.12.2019

Snižena je naknada za upravljanje fonda Raiffeisen USD 2021 Bond te produljena akcija minimalnog početnog uloga za FWR Multi-Asset Strategy  I.

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je nebitne promjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen USD 2021 Bond i FWR Multi-Asset Strategy I koje se odnose na sljedeće:

Raiffeisen USD 2021 Bond

1. snižena je naknada za upravljanje te počevši od 01.01.2020. godine iznosi 1,00% godišnje.

Sukladno Prospektu Fonda, najviša moguća naknada prema Prospektu iznosi 1,50% godišnje i isplaćuje se jednom mjesečno. Sukladno tržišnim prilikama Uprava je donijela odluku o novom iznosu naknade od 1,00%. te se ujedno mijenja i Prospekt u dijelu koji se odnosu na istu. Navedena promjena vrijedi dod lajnjega odnosno no ukidanja/promjene iste od strane Uprave Društva.

2. u cilju ažuriranja fondova pod upravljanjem Društva, u poglavlju Prospekta „Fondovi pod upravljanjem Društva“ tekst:

  • „Društvo osim Fondom upravlja i otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom: Raiffeisen Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic i Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I, te napajajućim otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities“

se mijenja slijedećim tekstom:

  • „Društvo osim Fondom upravlja i otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom: Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Euro kratoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond te napajajućim otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities.“

3. ažurira se popis delegiranih poslova dodavanjem usluge službenika za zaštitu osobnih podataka kao posla koji je delegiran na RBA u poglavlju Prospekta „Popis delegiranih poslova“.

FWR Multi-Asset Strategy I

1. Promotivno razdoblje tijekom kojeg minimalna početna uplata u fond iznosi 25.000,00 HRK ili 3.000,00 EUR produljeno je sa 31.12.2019. do 30.04.2020. godine.

Sukladno Prospektu Fonda, u dijelu „ Početna vrijednost udjela i uplate u Fond“ minimalna početna uplata ulagatelja u Fond je 250.000,00 HRK, kada se vrši uplata u kunama odnosno 30.000,00 EUR, kada se vrši uplata u eurima. U razdoblju od 01. srpnja 2019 do 30. travnja 2020. minimalna početna uplata ulagatelja u Fond je 25.000,00 HRK, kada se vrši uplata u kunama odnosno 3.000,00 EUR, kada se vrši u

uplata u eurima. Iznos svake slijedeće uplate u Fond određuje ulagatelj.

2. U cilju ažuriranja fondova pod upravljanjem Društva, u poglavlju Prospekta „Fondovi pod upravljanjem Društva“ tekst:

  • „Društvo osim Fondom upravlja i otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom: Raiffeisen Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, Raiffeisen USD 2021 Bond te napajajućim otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities.“

se mijenja slijedećim tekstom:

  • „Društvo osim Fondom upravlja i otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom: Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, Raiffeisen USD 2021 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond te napajajućim otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities.“