Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond - najuspješnija početna ponuda

03.06.2019

Uspješno je završena najveća početna ponuda Raiffeisen investicijskog fonda te Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond započinje s radom

 

Nakon uspješno završene početna ponuda udjela fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa fond sa današnjim danom 03.06.2019. započinje s radom. Tijekom početne ponuda koje je trajala u razdoblju od 02. do 31. svibnja 2019. sakupljeno je više od 72 mio kuna te se radi o najuspješnijoj početnoj ponudi fondova pod upravljanjem Društva.

Ulazna i izlazna naknada u fond iznose 5%.

Društvo će svake naredne godine u mjesecu lipnju omogućiti ulagateljima izdavanje, dokup i/ili otkup udjela bez ulaznih i izlaznih naknada u periodu od minimalno 2 uzastopna tjedna, po cijenama udjela važećim za navedene dane.

Jednu godinu prije dana dospijeća Fonda, Društvo neće naplaćivati ulazne i izlazne naknade.

Fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond je obveznički fond s dospijećem, drugi takve vrste u ponudi Raiffeisen Investa, nakon dolarskog fond Raiffeisen USD 2021 Bond-a osnovanog krajem 2018.godine.

Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na rok od 6 godina i traže ostvarivanje prinosa u euru (EUR) ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda.

Ulagateljski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na period od šest (6) godina, uz ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa od 3% u periodu držanja (ciljana cijena 103 EUR; prosječni godišnji prinos 0,5%).

Ulagatelji koji sredstva ne drže punih šest (6) godina, odnosno do dospijeća Fonda, radi povećane volatilnosti cijene udjela Fonda, posebice u prvim godinama rada, izlažu se mogućnosti ostvarenja prinosa različitog od ciljanog prinosa.

Cilj će se nastojati postići  konzervativnom strategijom ulažući više od  51% u  državne obveznice Republike Hrvatske i drugih zemalja članica Europske unije pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati Fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond je umjereno rizičan (SRRI 3).

Fondovi s dospijećem, odnosno tzv. Target Date fondovi, osnivaju se na točno određeni rok. Iako su na domaćem tržištu relativno novi, u svijetu su prisutni već dvadeset godina a predstavljaju jedno investicijsko rješenje koje odgovara različitim ulagateljima – onima sa većom sklonošću riziku kao i onima s većom averzijom prema riziku. Naime, strategija fonda se mijenja na način da se prema dospijeću fonda ulaganja u rizičnije klase imovine postupno zamjenjuju ulaganjem u konzervativnije financijske instrumente s ciljem očuvanja prikupljenjih sredstava i zarađenog kapitala. Sredstva su ulagateljima dostupna u svakom trenutku, i prije dospijeća fonda (svakako je potrebno informirati se o izlaznoj naknadi).

Detaljnije informacije o fondu možete dobiti u svim RBA poslovnicama.

Svaki ulagatelj je dužan prije ulaganja upoznati se sa Prospektom i Pravilima te Ključnim informacijama za ulagatelje.