Uspješno završena početna ponuda fonda Raiffeisen Sustainable Mix

07.10.2020

Uspješno je završena početna ponuda novog Raiffeisen fonda prvog u Hrvatskoj baziranog na konceptu održivog razvoja te Raiffeisen Sustainable Mix započinje s radom

 

Nakon uspješno završene početne ponude udjela fond Raiffeisen Sustainable Mix, mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, društva za upravljanje UCITS fondovima, s današnjim danom 07.10.2020. započinje s radom.

Tijekom početne ponude koje je trajala u razdoblju od 07.09.2020. do 06.10.2020. sakupljeno je gotovo 12 milijuna kuna.

Osnivanjem ovog fonda Raiffeisen Invest je dodatno proširio raznovrsnost svoje ponude napajajućih fondova te sada upravlja sa ukupno 3 takva fonda.

Ono što je specifično za ovaj fond je da se radi o prvom fondu u Hrvatskoj baziranom na konceptu održivog razvoja!

Raiffeisen Sustainable Mix je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim i obvezničkim tržištima u dužem roku, a spremni su podnijeti umjerene do visoke fluktuacije vrijednosti udjela i s tim povezane moguće umjerene do značajne gubitke.

Preporučeni minimalni horizont ulaganja u Fond je osam (8) godina.

Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Fond nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond.

S obzirom na profil rizika Glavnog fonda fond Raiffeisen Sustainable Mix je umjereno do visoko rizičan (ocjena rizika je 4 na ljestvici od 1 do 7).

Fond nema ulaznu naknadu, a na snazi je i akcija bez izlazne naknade prema kojoj se neće obračunavati ni naplaćivati izlazna naknada za ulaganja izvršena u periodu od 07.10.2020. do 31.12.2020. do 12:00h neovisno o iznosu, valuti i trajanju ulaganja u navedeni fond.

 

Informacije o Glavnom  fondu

Glavni fond je osnovan 25. kolovoza 1986. godine na neodređeno vrijeme, pod nazivom Raiffeisen Global Mix te mu je ime izmijenjeno u Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix) 30. rujna 2014 godine.

Ulagateljski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje umjerenog kapitalnog rasta izlažući se dioničkim i obvezničkim tržištima Sjeverne Amerike, Europe i Azije, vodeći pri tome računa o održivosti na socijalnoj, ekološkoj i etičkoj bazi.

Glavni fond ekskluzivno ulaže u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi temeljem društvenih, ekoloških i etičkih kriterija te ne ulaže u sektore kao što su vojna industrija, genetski inženjering, te u poduzeća koja krše radnička i ljudska prava i sl.

Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica izdane od strane izdavatelja čija su sjedišta ili čija je glavna aktivnost u sjevernoj Americi, Europi ili Aziji i/ili u obveznice izdavatelja čija su sjedišta  u sjevernoj Americi, Europi ili Aziji, a koji odgovaraju internoj klasifikaciji održivosti.

 

Detaljnije informacije o fondu dostupne su na web stranici Društva i u svim RBA poslovnicama.

Zahtjeve za izdavanje/otkup udjela za fizičke osobe u fondu moguće je podnijeti u svim RBA poslovnicama te putem RBA iDIREKT Internet Bankarstva dok je za pravne osobe Zahtjeve, osim putem RBA iDIREKT Internet Bankarstva, moguće podnijeti i direktno u društvu.

Prije ulaganja preporučamo svakako upoznati se sa Prospektom i Pravilima te Ključnim informacijama za ulagatelje.