Uspješno završena početna ponuda fonda Raiffeisen Wealth

17.03.2021

Nakon uspješno završene početne ponude udjela fond Raiffeisen Wealth s današnjim danom 17.03.2021. započinje s radom.

 

 

Tijekom početne ponude koje je trajala u razdoblju od 15.02.2021. do 16.03.2021. sakupljeno je gotovo 43 milijuna kuna.

Osnivanjem ovog fonda Raiffeisen Invest je dodatno proširio raznovrsnost svoje ponude te sada upravlja sa ukupno 12 otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Zahtjeve za izdavanje udjela u fondu moguće je podnijeti isključivo kod Vašeg privatnog bankara u FWR Privatnom bankarstvu Raiffeisen banke.

Minimalna početna uplata ulagatelja u Fond je 1.000.000 HRK, kada se vrši uplata u kunama odnosno 130.000 EUR, kada se vrši uplata u eurima. Iznos svake slijedeće uplate u Fond određuje ulagatelj.

Raiffeisen Wealth fond je namijenjen ulagateljima koji imaju mogućnost ulaganja minimalnog početnog uloga te koji očekuju pozitivne povrate u srednjem roku kroz izloženost različitim vrstama imovine (pretežno u obvezničke financijske instrumente)  i primjenu različitih investicijskih strategija, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

Fond je namijenjen Private klijentima te je preporučeni minimalni horizont ulaganja u Fond pet (5) godina.

Fond ne naplaćuje ulazne i izlazne troškove. Naknada vezana za prinos iznosi najviše 10% prinosa ostvarenog iznad prethodno postignute najviše vrijednosti udjela.

Ulagateljski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja pozitivnog prinosa ulaganja  u srednjem roku pretežno ulaganjem u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država te manjim dijelom u dionička tržišta ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata te kroz prikupljanje prihoda od kamata i dividende  na financijske instrumente.

S  obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond Raiffeisen Wealth je umjereno rizičan (ocjena rizika je 3 na ljestvici od 1 do 7).

 

Detaljnije informacije o fondu dostupne su na web stranici Društva te je svaki ulgatelj dužan prije ulaganja upoznati se s Prospektom i Pravilima te Ključnim informacijama za ulagatelje fonda koje možete pronaći na sljedećem linku