VAŽNO - Porez na kapitalni dobitak od ulaganja u investicijske fondove

20.01.2017

Priopćenje Porezne Uprave

 

Priopćenje Porezne Uprave - Porezni obveznici, fizičke osobe koji su ostvarili dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka (uključujući ulaganja u investicijske fondove) manji od 112,00 HRK, a porezna obveza iznosi ukupno do 15,00 HRK nisu obvezni prijaviti i platiti porez na kapitalni dobitak

Porezna Uprava objavila je dana 20.01.2017.na svojoj službenoj stranici www.porezna-uprava.hrpriopćenje koje navodimo u cjelosti:
"Priopćenje vezano uz oporezivanje kapitalnih dobitaka i izvješćivanje putem Obrasca JOPPD
Vezano uz provedbu odredbe članka 51. stavak. 8. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15- dalje u tekstu: Zakon) kojom je propisano da porezni obveznik – imatelj financijske imovine obvezan predujam poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka 30. stavaka 16. i 17. Zakona, osim kapitalnih dobitaka po osnovi otuđenja udjela u trgovačkim društvima, obračunati, obustaviti i uplatiti do 31. siječnja tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke iz članka 30. stavka 24. ovoga Zakona po stopi od 12% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. Zakona i o tome izvijestiti Poreznu uprave u istom roku, obavještavamo o slijedećem:
 
Porezni obveznici koji su ostvarili ukupan dohodak od kapitala u tuzemstvu posredstvom financijskih posrednika, po osnovi kapitalnih dobitaka u 2016. godini te su o istome dobili potvrdu (obavijest) na svoju kućnu adresu, a ostvareni kapitalni dobitak prema dostavljenoj obavijesti je manji od 112,00 kuna, te bi obveza poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, primjenom prosječne stope prireza od 12%, iznosila ukupno do 15,00 kuna,  NISU u obvezi dostaviti Obrazac JOPPD do 31. siječnja 2017. godine i to iz razloga što bi trošak podnošenja Obrasca JOPPD bio u nerazmjeru naplaćenom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak.
 
Prijava se sa smatrati dostavljenom, dostavom podataka od strane financijskih posrednika (izdavatelja obavijesti), sukladno odredbi članka 79. stavka 1.  Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16).
 
Na temelju dostavljenih podataka od financijskih posrednika, poštujući načelo ekonomičnosti, sukladno odredbama članka 97.  stavak 1. Općeg poreznog zakona koji propisuje da porezno tijelo ne mora donijeti porezno rješenje ako bi troškovi utvrđivanja i naplate poreza bili nerazmjerni naplaćenom porezu, odnosno odredbi članka 54. stavka 11. Zakona o porezu na dohodak (narodne novine, broj 115/16) Porezna uprava samo će evidentirati dostavljene podatke, bez provođenja daljnjih postupaka."
 
Navedeno priopćenje Raiffeisen Invest tumači na način da porezni obveznici, fizičke osobe koji su ostvarili dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka (uključujući ulaganja u investicijske fondove) manji od 112,00 HRK, a porezna obveza iznosi ukupno do 15,00 HRK  nisu obvezni prijaviti i platiti navedeni porez, međutim navedeno se ne može smatrati poreznim savjetom od strane Raiffeisen Investa te naglašavamo da je nadležno tijelo za ovu vrstu poreza Ministarstvo financija - Porezna Uprava.

Sukladno navedenom priopćenju Porezne Uprave, Društvo je promijenilo i Brošuru o porezu na kapitalne dobitke od ulaganja u investicijske fondove objavljenu na našim stranicama.