Nadzorni odbor Raiffeisen Invest d.o.o.

Nadzorni odbor

 • Višnja Božinović - predsjednica Nadzornog odbora
  • Višnja Božinović diplomirala je 1998. godine na Fakultetu za turizam i ugostiteljstvo Sveučilišta u Rijeci. Bankarsku karijeru počela je graditi prije dvadeset godina u Riadria banci d.d., potom u Privrednoj banci Zagreb d.d., te Societe Generale – Splitskoj banci d.d. gdje je obnašala niz menadžerskih funkcija u poslovanju sa stanovništvom, a posjeduje i iskustvo rada u osigurateljnoj industriji koje je stjecala u Croatia osiguranju d.d.  
   U RBA na mjesto članice Uprave dolazi 14 studenog 2018. godine iz Addiko bank d.d. s pozicije izvršne direktorice za upravljanje prodajom i distribucijskim kanalima.
   Dana 7. siječnja 2019. godine, imenovana je predsjednicom Nadzornog odbora Raiffeisen Investa d.o.o.

 • Christa Geyer - zamjenica predsjednice Nadzornog odbora
  • Christa Geyer diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beču, smjer Ekonomija i poslovanje. Ima više od deset godina iskustva na poslovima upravljanja imovinom uključujući poslove upravljanja investicijskim fondovima. Od 2011. godine obnaša dužnost Direktorice za poslovanje u centralnoj i istočnoj Europi pri Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, a od 2017. godine do danas dužnost Direktorice Centra za kompetenciju RBI Grupe pri Raiffeisen Kapitalanlage GmbH.

 • Darja Geber - članica Nadzornog odbora
  • Darja Geber diplomirala je 1980. godine na Fakultetu za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Vanjska trgovina. Ima 30 godina radnog iskustva u kreditnim institucijama na području Republike Hrvatske, od čega 12 godina u Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA).
   Za vrijeme svog radnog staža Darja Geber je obnašala više rukovoditeljskih funkcija, od čega je u RBA devet godina provela na funkciji zamjenika izvršnog direktora Sektora transakcijskih poslova. U mirovini je od 2012. godine.