Uprava Raiffeisen Invest d.o.o.

Uprava

 • Vesna Tomljenović Čičak - predsjednica Uprave
  • Vesna Tomljenović Čičak diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Karijeru je započela 1997. godine u Zagrebačkoj banci, no vrlo brzo prelazi u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA), gdje radi na poslovima tržišta kapitala, inicijalno kao broker, a zatim pokreće i organizira poslove skrbništva i depozitne banke u RBA.
   Tijekom 2004. godine imenovana je Direktorom direkcije skrbništva, depozitne banke i administracije. Karijeru u RBA 2007. godine privremeno prekida angažmanom na mjestu člana Uprave ICF Investa. Po povratku u RBA, krajem 2007. godine imenovana je zamjenicom izvršnog direktora Sektora transakcijskih poslova. Od kolovoza 2012. godine, uslijed promjena organizacijske strukture Banke, ponovo je direktorica Direkcije skrbništva. Vesna Tomljenović Čičak položila je ispite za brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, te ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava.
     Fotografija

 • Bojan Vuković - član Uprave
  • Bojan Vuković diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Karijeru je započeo 2005. godine u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA). Do 2010. godine radio je u Sektoru riznice i investicijskoga bankarstva, Odjel brokerskih poslova i upravljanje imovinom. U veljači 2010. godine prelazi u Raiffeisen Invest d.o.o. gdje karijeru nastavlja kao portfolio menadžer. Bojan Vuković položio je ispit za brokera i investicijskoga savjetnika krajem 2006. godine te je završio CFA Program te stekao pravo korištenja titule Chartered Financial Analyst.
     Fotografija