Uprava Raiffeisen Invest d.o.o.

Uprava

 • Vesna Tomljenović Čičak - predsjednica Uprave
  • Vesna Tomljenović Čičak diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Karijeru je započela 1997. godine u Zagrebačkoj banci, no vrlo brzo prelazi u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA), gdje radi na poslovima tržišta kapitala, inicijalno kao broker, a zatim pokreće i organizira poslove skrbništva i depozitne banke u RBA.
   Tijekom 2004. godine imenovana je Direktorom direkcije skrbništva, depozitne banke i administracije. Karijeru u RBA 2007. godine privremeno prekida angažmanom na mjestu člana Uprave ICF Investa. Po povratku u RBA, krajem 2007. godine imenovana je zamjenicom izvršnog direktora Sektora transakcijskih poslova. Od kolovoza 2012. godine, uslijed promjena organizacijske strukture Banke, ponovo je direktorica Direkcije skrbništva. Vesna Tomljenović Čičak položila je ispite za brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, te ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava.
     Fotografija

 • Ana Jaklin - članica Uprave
  • Ana Jaklin diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Makroekonomija. Karijeru je započela 2006. godine u RBA. Do 2018. godine radila je na poslovima skrbništva nad financijskim instrumentima i poslovima administracije fondova kao voditelj Odjela. U svibnju 2018. godine prelazi u Raiffeisen Invest d.o.o. gdje karijeru nastavlja kao voditelj Ureda za sukladnost. U Upravi Raiffeisen Investa d.o.o. je od prosinca 2021. godine. Ana Jaklin položila je ispit za investicijskoga savjetnika.
     Fotografija