Uprava Raiffeisen Invest d.o.o.

Uprava

 • Vesna Tomljenović Čičak - predsjednica Uprave
  • Vesna Tomljenović Čičak diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Karijeru je započela 1997. godine u Zagrebačkoj banci, no vrlo brzo prelazi u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA), gdje radi na poslovima tržišta kapitala, inicijalno kao broker, a zatim pokreće i organizira poslove skrbništva i depozitne banke u RBA.
   Tijekom 2004. godine imenovana je Direktorom direkcije skrbništva, depozitne banke i administracije. Karijeru u RBA 2007. godine privremeno prekida angažmanom na mjestu člana Uprave ICF Investa. Po povratku u RBA, krajem 2007. godine imenovana je zamjenicom izvršnog direktora Sektora transakcijskih poslova. Od siječnja 2013. godine vodi  Raiffeisen Invest. Vesna Tomljenović Čičak položila je ispite za brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, te ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava. Završila je CFA program i stekla pravo na korištenje međunarodne titule CFA (Chartered Financial Analyst).

     Fotografija

 • Davor Klasnić - član Uprave
  • Davor Klasnić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2005. godine, smjer financije, nakon čega je nastavio s obrazovanjem i stekao naziv Sveučilišni specijalist Financijske analize na poslijediplomskom studiju istog fakulteta. Karijeru je započeo 2005. godine u Sektoru investicijskog bankarstva u PBZ d.d. u Direkciji brokerskih poslova. Nakon toga prelazi u Ilirika vrijednosne papire d.o.o. gdje radi kao broker i portfolio menadžer. Od 2008. godine zaposlen je u PBZ Invest d.o.o., sada Eurizon Asset Management Croatia d.o.o., kao glavni portfolio menadžer zadužen za upravljanje portfeljima klijenata te fondova. Tijekom 2018. godine postaje glavni menadžer za procjenu rizika u istom društvu. U Raiffeisen Invest d.o.o. prelazi 2019. godine na poziciju portfolio menadžera, a 2022. godine imenovan je direktorom Direkcije upravljanja imovinom. Član uprave Raiffeisen Invest d.o.o. postaje u kolovozu 2023. godine. Ima položene ispite za brokera, investicijskog savjetnika te ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima. Nakon završenog CMT programa stekao je pravo na korištenje međunarodne titule CMT (Chartered Market Technician).