Pritužbe

 

Rješavanje pritužbi Ulagatelja

Sve pritužbe na rad Društva ulagatelj može dostaviti Društvu u pisanom obliku i to:
• poštom na adresu Društva navedenu u Prospektu
• u bilo kojoj poslovnici Raiffeisenbank Austria d.d.
• putem elektroničke pošte na adresu: rbainvest@rbainvest.hr / info@rba.hr
• autoriziranom porukom putem internetskog bankarstva Raiffeisenbank Austria d.d.


Ukoliko pritužba nije riješena u roku od 7 dana od dana zaprimanja iste, ulagatelj će pisanim putem od strane Društva biti obaviješten o tijeku rješavanja pritužbe.
Društvo će se ulagatelju pisanim putem očitovati na dostavljenu pritužbu u roku od maksimalno 15 dana od zaprimanja pritužbe.


Politika postupanja po pritužbama dostupna je na linku.