Alokacija sredstava

06.07.2017

Što je alokacija sredstava?

 

Alokacija sredstava je strateška disperzija kapitala između različitih imovinskih klasa (dionice, obveznice, zapisi,...) na različitim tržištima. Svrha je diverzificirati portfelj i ujedno ostvariti optimalan odnos rizika i prinosa u portfelju.